nieuws

NN heeft last van Brexit

Branche 3009

NN heeft last van Brexit

Het Brexit-referendum en andere belangrijke gebeurtenissen met impact voor de financiële markten zorgen ervoor dat het nog altijd lastig werken is voor de vermogensbeheerders van Nationale-Nederlanden. Dit stelde NN-CEO Lard Friese in een toelichting op de cijfers over het tweede kwartaal. Dit en een fors hogere schadelast bij het Nederlandse schadebedrijf als gevolg van noodweer zorgden ervoor dat het operationeel resultaat daalde van € 488 mln in het eerste kwartaal van 2015 naar € 321 mln in het afgelopen kwartaal.

“Marktomstandigheden en lage rentes hebben onze bedrijfsonderdelen beïnvloed, wat lagere beleggingsinkomsten voor ons verzekeringsbedrijf tot gevolg had”, aldus Friese. “In de afgelopen maanden hebben bijzondere gebeurtenissen, waaronder de uitkomst van het Brexit-referendum, effect gehad op wereldwijde financiële markten. Voor onze vermogensbeheerder blijven de omstandigheden moeilijk als gevolg van voortdurende onrust op de financiële markten, waardoor klanten minder beleggingsrisico nemen, en er druk blijft bestaan op beheerprovisies.”

Extra schadelast in Nederland
Friese wijst op de extra schadelast in Nederland, hoewel dit deels werd gecompenseerd door een gunstige claimontwikkeling in de portefeuille individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Punt van zorg voor Friese vormen ook veranderingen in regelgeving zoals de belasting op activa die in februari 2016 werd ingevoerd in Polen en “die het operationele resultaat van ons Europese verzekeringsbedrijf negatief hebben beïnvloed. Wij volgen de plannen van de Poolse regering om het pensioenstelsel verder te hervormen nauwlettend.”
De nettowinst bij NN Group bedroeg in tweede kwartaal € 335 miljoen tegenover € 392 mln in zelfde periode vorig jaar als gevolg van het lagere lager operationele resultaat en een negatief hedge resultaat op de gesloten portefeuille Japanse lijfrentes door de volatiele financiële markten. Wel boekte de verzekeraar succes met haar kostenbesparingen waardoor de totale kostenbasis werd verlaagd naar € 786 mln. De Solvency II ratio nam toe naar 252% in het tweede kwartaal tegenover 241% in het eerste kwartaal.

Productie levensverzekeringen houdt stand
Friese is tevreden over de omzetontwikkeling bij de verschillende bedrijfsonderdelen. “De nieuwe productie van levensverzekeringen hield goed stand in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. (…)De sterke financiële positie van NN Group in de eerste zes maanden van 2016 laat de veerkracht zien van de verschillende bedrijfsonderdelen in een omgeving die gekenmerkt wordt door aanhoudend lage rentes en volatiele financiële markten. Dit biedt een stevig fundament om onze strategie uit te voeren: het leveren van een excellente klantervaring, gebaseerd op transparante producten en diensten en het opbouwen van lange termijn klantrelaties.” Hij wijst onder meer op het succes van de campagne die Movir is gestart en die klanten informeert over de mogelijkheid om hun verzekering aan te passen aan hun pensioengerechtigde leeftijd, “ hetgeen heeft geleid tot hogere terugkerende premie-inkomsten.”

8.000 nieuwe klanten voor NN Bank
NN Bank zag in tweede kwartaal 8.000 nieuwe klanten de boeken. Als gevolg van cross-selling gingen daarnaast ook 4.500 verzekeringsklanten bankieren bij NN Bank. In het tweede kwartaal groeide de hypotheekportefeuille van NN Bank van € 10,9 mrd naar € 11,4 mrd. Het toevertrouwde spaargeld liep op van € 8,6 mrd naar € 9,3 mrd.

Reageer op dit artikel