nieuws

Faciliteren en observeren zonder te oordelen

Branche 321

Faciliteren en observeren zonder te oordelen

Organisaties die alleen naar hun winst- en verliescijfers kijken en daarop acteren, laten een schat aan kennis liggen. Kennis over wat hun risico’s zijn en hoe ze die omzetten in kansen. De premaster De Ruimtemakers leidt adviseurs op om die ‘schat’ te ontdekken.

Edwin Onderstal, eigenaar van advieskantoor Kendall Mason, volgt de premaster nu een half jaar. “Ik wilde me verbreden”, vertelt hij. “Ik zie dit communicatief risicomanagementprogramma als een aparte tak van sport. Los van het adviseren over verzekeringen. Dat zit hem vooral in de rol als procesfacilitator. Je stimuleert als Ruimtemaker mensen om met elkaar in dialoog te gaan over risico’s in een onderneming. Zo leg je onderstromen bloot. Die onderstromen zijn van invloed op hoe een organisatie, divisie of afdeling draait.”

Van onderop in kaart brengen
Want risico’s beheersen gaat voor een heel groot deel over gedrag, de manier van communiceren en verantwoordelijkheid dragen. Volgens Edwin valt hier nog een wereld te winnen. “Er is veel behoefte aan risicomanagement. Maar het wordt vaak gezien als ‘lastig’. Met dikke rapporten en een hoop administratieve rompslomp. Daarvan is bij De Ruimtemakers geen sprake. Hier draait het om hoe mensen tegen zaken aankijken. Hoe ze samenwerken. En welke risico’s zij zelf – vanuit hun eigen expertise – zien. Erg waardevol, omdat je echt álle risico’s en kansen, van onderop in kaart brengt.”

Vragen stellen, luisteren, observeren
Een Ruimtemaker legt in korte tijd bloot wat er onderhuids speelt. De juiste instrumenten, zoals speciale software en de Dialoogkaart, helpen daarbij. “Die onderstroom kan – weliswaar aan het oog onttrokken – een groot stempel drukken op een bedrijf of team. Als Ruimtemaker help je mensen hun inzichten met elkaar te delen. Je faciliteert zo’n proces door vragen te stellen, te luisteren en te observeren hoe mensen reageren. Zónder een waardeoordeel te geven of aan de discussie mee te doen. Want dat is niet je rol. Medewerkers van een bedrijf moeten zulke gesprekken met elkaar voeren. Niet met mij. ”

‘Bedrijfscultuur maakt je bedrijf’
In zulke processen kan het ook weleens pijnlijk worden. “Bijvoorbeeld als een leidinggevende ontdekt dat hij niet de wijsheid in pacht heeft. Omdat zijn blik op de alledaagse praktijk ook maar een subjectieve weergave is. Of als hij hoort van medewerkers dat ze problemen niet aankaarten ‘omdat er toch niks mee wordt gedaan’. Zulke bevindingen zeggen alles over een bedrijfscultuur. En juist die cultuur maakt je bedrijf. Constateren dat er wat wringt, is slechts het begin. Want de Ruimtemaker is er vooral ook om bedrijven vervolgens de ruimte te geven hun risico’s om te zetten in kansen.”

‘Andere meningen zijn waardevol’
De premaster heeft Edwin zelf ook wat opgeleverd. “Als je deze opleiding doet, word je vanzelf wat bescheidener. Mijn mening is ook maar subjectief. Ik zie mijn beperkingen en besef meer dan ooit dat andere meningen of zienswijzen juist waardevol zijn om successen te boeken.”

Ook overtuigd van de meerwaarde van de dialoog aangaan met íedereen in een bedrijf? Of gaat het, als het puntje bij paaltje komt, tóch om de mening van de manager? Geef hier uw mening.

Reageer op dit artikel