nieuws

Examentraining (47): Wft Basis

Branche 5758

Examentraining (47): Wft Basis

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 46 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Basis.

Casus
Max (47) en Stan (45) zijn goede vrienden en runnen samen een schildersbedrijf. Dit bedrijf is een vennootschap onder firma (vof). Max en Stan zijn klant bij hetzelfde advieskantoor. De mannen hebben een aantal vragen. Zo hebben ze een vraag over het geld van de onderneming, heeft Max heeft een vraag over een beleggingsverzekering en heeft Stan een vraag over een erfenis. Samen maken ze een afspraak bij het advieskantoor.

Vennootschap onder firma (vof)
Na een aantal moeizame jaren draait de onderneming van Max en Stan weer goed, waardoor ze een mooi, positief banksaldo hebben. Ze hebben informatie ontvangen over een klimspaarrekening. Voorlopig hebben ze het geld niet nodig, maar in elk geval willen ze niet gaan beleggen.

Erfenis Stan
Een oudtante van Stan is onlangs overleden. Haar nalatenschap bedraagt € 315.000. Stan erft dit samen met zijn tweelingbroer in gelijke delen. Omdat Stan verbouwingsplannen heeft voor zijn woning, is hij benieuwd hoeveel hij netto zal overhouden van deze erfenis.

Beleggingsverzekering Max
Max heeft in 2006 een beleggingsverzekering afgesloten via het advieskantoor. Na enkele jaren is Max erachter gekomen dat deze beleggingsverzekering een soort woekerpolis is, waardoor het rendement op zijn ingelegde (en van de inkomstenbelasting afgetrokken) premies bijna niets bedraagt. Bij het afsluiten van de verzekering is niets verteld over deze hoge kosten en de kans op een tegenvallende opbrengst. De verzekering is bedoeld voor een pensioenaanvulling, maar daar lijkt nu weinig van terecht te komen.

Verzekeringen Max
Max is getrouwd met Irene. Hun privéverzekeringen lopen, net als de zakelijke verzekeringen, via het advieskantoor. Hun dochter, Maxima, is gaan studeren en woont nu sinds twee maanden op kamers. De verzekeringen zijn al jaren niet meer doorgenomen. Graag willen ze weer wat orde aanbrengen in de wirwar van polissen.

Vraag 1
Max komt bij de adviseur en wil na overleg met Stan de klimspaarrekening openen op naam van de vof. Mag de adviseur, op verzoek van Max, deze rekening openen?

a) Ja, als Max daarvoor de mondelinge toestemming heeft van Stan, mag de adviseur de rekening openen.
b) Ja, mits uit een uittreksel van de inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat Max zelfstandig tekenbevoegd is.
c) Nee, daarvoor moeten altijd alle vennoten geïdentificeerd worden en een handtekening zetten.

Toetsterm 3b.1
Klanten informeren.

Vraag 2
Stan wil weten welk bedrag van de erfenis hij netto zal overhouden. Op het moment dat Stan de erfenis verkrijgt, bedraagt de vrijstelling voor overige verkrijgers € 2.000.
Bereken de verschuldigde erfbelasting. Rond af op twee cijfers achter de komma en maak gebruik van de volgende tabel:

Deel van de verkrijging Partner of kinderen Kleinkinderen Overige verkrijgers
€ 0 – € 121.500

10%

18%

30%

€ 121.501 en meer

20%

36%

40%

Antwoord:
€ …

Toetsterm 2a.1
Eenvoudige berekeningen maken. Uitrekenen van enkelvoudige interestberekeningen, die opstellen m.b.t. verschillende producten of belastingen en zeer eenvoudige berekeningen van samengestelde interest correct uitvoeren. Kandidaat gebruikt zonodig een rekenmachine, tabellen, etc.

Vraag 3
Max is erg boos. Hij zegt dat hem nooit is verteld hoe hoog de kosten binnen de beleggingsverzekering zijn. Ook het rendement valt hem zwaar tegen. Hij zegt tegen de adviseur: “Ik wil hierover opheldering en wel direct!” Wat is hierop de meest professionele reactie van de adviseur?

a) Het is helaas niet aan mij om daar iets aan te veranderen. U heeft er destijds ook zelf voor gekozen en het is geen reden om tegen mij uit te vallen.
b) Dat is vervelend, maar het hoort wel bij die producten. Gelukkig heeft mijn collega destijds wel binnen de wettelijke kaders gehandeld.
c) Ik kan mij voorstellen dat dit een teleurstelling voor u is. Ik begrijp dus dat u een polis heeft waarvan de opbrengst u fors tegenvalt en de kosten onbekend waren?

Toetsterm 4a.1
De vraag van de klant afhandelen.

Vraag 4
Max vraagt de adviseur vervolgens wat er gebeurt als Max de beleggingsverzekering nu zou afkopen. Wat is hierop de meest professionele reactie van de adviseur?

a) De verzekering kan worden afgekocht, maar er zal inkomstenbelasting op worden ingehouden. Dat heeft een negatief effect op de afkoopwaarde.
b) Er is dan van u een afkoopverzoek nodig. Het afkoopsaldo zal ongeveer gelijk zijn aan de huidige waarde van de verzekering.
c) Deze verzekering kan niet worden afgekocht, omdat het een pensioenvoorziening is. De premiebetaling kan wel stoppen.

Toetsterm 3b.1
Klanten informeren.

Vraag 5
Max en Irene komen enkele dagen later samen op kantoor en hebben een dikke map bij zich met allerlei verschillende verzekeringen. Op sommige verzekeringen zijn zij allebei verzekeringnemer, bij andere verzekeringen weer niet. Als deze verzekeringen aanpassing nodig hebben, willen ze dat graag geregeld hebben. Dat geldt voor alle verzekeringen.

Welke van de onderstaande handelingen mag de adviseur Basis uitvoeren, met betrekking tot de verzekeringen van Max en Irene?

a) De tenaamstelling van de aansprakelijkheidsverzekering aanpassen.
b) De adviseur Schade Particulier vragen de autoverzekering te bespreken.
c) De inboedelverzekering aanpassen, omdat de dochter niet meer thuis woont.

Toetsterm 3d.1
Klant- en/of productgegevens beheren en muteren.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel