nieuws

Examentraining (46): Wft Hypothecair krediet

Branche 7212

Examentraining (46): Wft Hypothecair krediet

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 45 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Hypothecair krediet.

Casus
Paul (49) en Karin (47) zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Zij overwegen een nieuwe woning aan te kopen. Hun huidige woning is nog niet verkocht. Omdat zij een aantal vragen hebben over die situatie en hun huidige hypotheek, maken zij een afspraak met hun adviseur.
Paul werkt in loondienst. Het bruto jaarsalaris van Paul is € 88.000. Hij heeft geen auto van de zaak of andere inkomsten. Vanaf zijn pensioendatum (67 jaar) heeft Paul een totaal bruto jaarinkomen van € 40.000. Dat is inclusief zijn AOW.

Gegevens woning en hypotheek:
Paul heeft de huidige woning in 1996 gekocht. In dat jaar heeft hij ook de hypotheek voor deze woning afgesloten. Over de woning en de hypotheek is het volgende bekend:
– WOZ-waarde € 350.000 (eigenwoningforfait 0,75%);
– Hypotheekbedrag totaal € 400.000, waarvan: lineaire hypotheek € 250.000, looptijd 25 jaar (al 20 jaar aflossingen gedaan), spaarhypotheek € 125.000, looptijd 30 jaar, aflossingsvrij deel € 25.000, looptijd 30 jaar;
– Rente op alle leningdelen 3,0%.

Naast de eigen woning heeft Paul ook nog een vakantiewoning. Hierop rust geen schuld. Deze woning heeft een WOZ-waarde van € 225.000.

Kapitaalverzekering:
De verzekering voor de spaarhypotheek loopt in box 3. Het doel van Paul is om gebruik te maken van de bijzondere vrijstelling voor deze verzekering.

Testament Paul:
In zijn testament heeft Paul bepaald dat, mocht hij komen te overlijden, Karin het recht van vruchtgebruik van beide woningen heeft. Zijn zoon Jeroen (25) –geboren tijdens een eerder huwelijk van Paul– zal het bloot eigendom van de woning erven.

Vraag 1
Bereken de maximale teruggave voor de inkomsten eigen woning voor de inkomstenbelasting over 2016.
Rond de uitkomst af op een geheel getal.

Antwoord:
€ …

Toetsterm
2d.2 Financiële consequenties berekenen.

Vraag 2
Paul wil te zijner tijd gebruikmaken van de bijzondere vrijstelling voor zijn spaarverzekering.
Aan welke vereisten moet deze verzekering dan hebben voldaan?

Let op: er zijn twee antwoorden juist.

a) Bandbreedte eis van 1:10.
b) Minimale looptijd van 15 jaar.
c) Minimale looptijd van 20 jaar.
d) Met de uitkering moet de eigenwoningschuld worden afgelost.

Toetsterm
3c.1 Een passende hypotheekconstructie opstellen.

Vraag 3
Paul en Karin sluiten samen een nieuwe hypothecaire geldlening af voor de nieuwe woning. De nieuwe hypotheek bedraagt € 500.000. Ook de verhoging kwalificeert als eigenwoningschuld. Paul wil weten wat er gebeurt met het verhoogde deel als hij daarop een betalingsachterstand oploopt en die vervolgens na enige tijd weer inloopt.

Wat is daarop het juiste antwoord?

a) Hij kan dat deel van de schuld dan met terugwerkende kracht aanmerken als eigenwoningschuld vanaf het moment dat de achterstand is ontstaan.
b) Het verhoogde deel is definitief niet meer aan te merken als eigenwoningschuld.
c) Hij kan dat deel van de schuld weer aanmerken als eigenwoningschuld vanaf het moment dat de achterstand is ingelopen.

Toetsterm
1a.1 De kandidaat kan de fiscale gevolgen voor de klant in kaart brengen met betrekking tot de hypothecaire kredieten en de onroerende zaken waarvoor deze kredieten worden verstrekt, zoals de Wet op de inkomstenbelasting, Wet op de Loonbelasting, Wet belastingen rechtsverkeer, Wet omzetbelasting, schenk- en erfbelasting.

Vraag 4
Voor de aanschaf van de nieuwe woning heeft Karin een bedrag van € 100.000 geleend van haar ouders. De lening voldoet aan de voorwaarden voor eigenwoningschulden. Karin wil de rente van deze lening opgeven bij haar belastingaangifte.

Wie moet daarvoor deze lening aanmelden en op welke wijze moet dat gebeuren?

a) Karin moet de melding doen via een speciaal daarvoor bestemd meldingsformulier op de site van de Belastingdienst.
b) Karin moet de melding doen in haar aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarin de lening tot stand is gekomen.
c) De ouders van Karin moeten de melding doen in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarin de lening tot stand is gekomen.

Toetsterm
1a.1 De kandidaat kan de fiscale gevolgen voor de klant in kaart brengen met betrekking tot de hypothecaire kredieten en de onroerende zaken waarvoor deze kredieten worden verstrekt, zoals de Wet op de inkomstenbelasting, Wet op de Loonbelasting, Wet belastingen rechtsverkeer, Wet omzetbelasting, schenk- en erfbelasting.

Vraag 5
Op 1 augustus 2016 komt Paul te overlijden. Het vruchtgebruik wordt gevestigd binnen de daarvoor gestelde termijn.
In welke box moet Karin de eigen woning en de vakantiewoning opgeven?

Let op: meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

a) De eigen woning in box 1.
b) De vakantiewoning in box 3.
c) Beide woningen in box 1.
d) Beide woningen in box 3.
e) Karin mag dit zelf bepalen.

Toetsterm
1a.4 De kandidaat kan de relevante regelgeving benoemen op het gebied van het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en overige samenlevingsvormen, de publiekrechtelijke gebruiksbeperkingen, het overeenkomstenrecht, sociale verzekeringen, de WSNP en overige relevante regelgeving op het gebied van de met betrekking tot hypothecaire kredieten en de onroerende zaken waarvoor deze kredieten worden verstrekt.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel