nieuws

Examentraining (45): Wft Inkomen

Branche 8207

Examentraining (45): Wft Inkomen

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 44 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Inkomen.

Casus
Werkgever Bollema B.V. is een onderneming met 48 werknemers. Het bedrijf is actief in de sector Metaal & Techniek. De loonsom van het bedrijf zal dit jaar uitkomen op € 1.250.000. Directeur-grootaandeelhouder (DGA) Max Bollema is een werkgever die zelf de verzekeringen voor zijn bedrijf regelt. In het verleden heeft Max voor WGA-eigenrisicodragerschap gekozen. Voor het risico van loondoorbetaling bij ziekte is een ziekteverzuimverzekering afgesloten. Het is een combiverzekering met een all-in arbopakket voor de werknemers. Voor het WGA-risico van de werknemers is een WGA-hiaatverzekering afgesloten. Omdat de verzekeringen bij dezelfde aanbieder zijn afgesloten, geldt er een pakketkorting op de verzekeringspremie.

Max wil voor de WGA-financiering per 2017 van zijn adviseur een advies krijgen bij de keuze tussen de publieke en de private verzekering. Daarnaast heeft hij advies nodig over een mogelijke wijziging van zijn eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Bijlagen bij de casus:
Polisvoorwaarden WGA-eigenrisicodragersverzekering;
Aanvraagformulier eigenrisicodragerschap Ziektewet.

Vraag 1
Geef van onderstaande polissen aan of deze van belang zijn bij het WGA-advies.
Let op: meerdere antwoorden zijn mogelijk.

a) WGA-hiaatverzekering.
b) AOV voor zelfstandigen.
c) Verzuimverzekering.
d) WGA-eigenrisicodragersverzekering.

Toetstermen:
1g.22: De kandidaat kan het belang uitleggen van de in het verzekeringsbedrijf meest gebruikelijke inkomensverzekeringen die van toepassing zijn op ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
3b.4: De kandidaat kan de belangen van de verschillende actoren in kaart brengen.
3c.2: De kandidaat kan een advies opstellen.

Vraag 2
Beoordeel op basis van de polisvoorwaarden welke schades de WGA-eigenrisicodragersverzekering van Bollema dekt, als deze wordt beëindigd.

a) WGA-vast uitkeringen die zijn gestart tijdens de looptijd.
b) WGA-vast uitkeringen waarvan de wachttijd is gestart tijdens de looptijd.
c) WGA-flex uitkeringen die zijn gestart tijdens de looptijd.
d) WGA-flex uitkeringen waarvan de wachttijd is gestart tijdens de looptijd.

Toetsterm:
1g.3: De kandidaat kan de kern van de dekking op de inkomensverzekeringen omschrijven.

Vraag 3
Welke invloed heeft de premie van de sector op de WGA-premie die de Belastingdienst berekent bij beëindiging van het WGA-eigenrisicodragerschap?

a) Door het aantal werknemers van Bollema, heeft de sectorpremie minimale invloed.
b) Omdat Bollema een middelgrote werkgever is, wordt de WGA-premie voor de helft bepaald door de sectorpremie.
c) De premie wordt gebaseerd op een evenredig deel van de sectorpremie en een individueel te bepalen premie.
d) De WGA-premie wordt bijna geheel door de sectorpremie bepaald, door het hoge WGA-risico in de sector Metaal & Techniek.

Toetsterm:
2d.5: De kandidaat kan de hoogte van de premies, uitkeringsrechten en fiscaliteiten (laten) berekenen.

Vraag 4
De premie die bij beëindiging van eigenrisicodragerschap betaald zal moeten worden, ligt volgens de adviseur op 0,47%. Max wil liever een premiebedrag dan een premiepercentage weten. Hij vraagt zich af over welke loonsom de premie wordt geheven. Hij geeft de adviseur daarom alle recente lonen die beschikbaar zijn door.

  • Loonsom SV 2016 € 1.250.000
  • Ongemaximeerde loonsom 2017 € 1.263.899
  • Loonsom 2014 (van premiebrief Whk) € 1.234.565
  • Geschat premieloon 2017 € 1.255.000

Welk bedrag zal de Belastingdienst per 2017 voor de WGA innen?

Richtlijnantwoord:
€ …

Toetsterm:
2d.5: De kandidaat kan de hoogte van de premies, uitkeringsrechten en fiscaliteiten (laten) berekenen.

Vraag 5
Max kiest ervoor om eigenrisicodrager te blijven en heeft daarnaast interesse gekregen in eigenrisicodragen voor de Ziektewet. Aan welke voorwaarden moet Bollema voldoen om van de Belastingdienst toestemming te krijgen om eigenrisicodrager te worden? Raadpleeg zo nodig het aanvraagformulier voor eigenrisicodragen Ziektewet.

Let op: meerdere antwoorden zijn mogelijk.

a) Tijdig leveren van een garantieverklaring aan de Belastingdienst.
b) Afsluiten van een ZW-eigenrisicodragersverzekering.
c) De Belastingdienst informeren over de afspraken met de bedrijfsarts.
d) Aanvraagformulier eigenrisicodragen indienen bij de Belastingdienst.
e) Validiteitsverklaring aanleveren bij de Belastingdienst.

Toetsterm:
1i.13: De kandidaat kan de regelgeving rond de keuze voor eigenrisicodragerschap (voor onder meer ZW, WIA en WW) uitleggen.

Vraag 6
Max heeft naast alle vragen over het eigenrisicodragerschap ook nog een vraag over zijn eigen AOV. Max is de verzekeringnemer van deze polis, maar zijn boekhouder heeft verteld dat het verstandiger is om de bv van Max verzekeringnemer van de AOV te maken. Max is benieuwd naar de mening van de adviseur.

Welk advies is hier het meest juist?

a) De verzekeringnemer van de AOV maakt niets uit, zo lang de verzekerde de juiste persoon is.
b) Als de bv verzekeringnemer is, loopt Max bij arbeidsongeschiktheid een groot risico bij faillissement van zijn onderneming.
c) Fiscaal gezien is het veel aantrekkelijker om de AOV in privé af te sluiten, daarmee is de premie namelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
d) Een AOV moet op naam van de bv afgesloten worden, omdat de bv de wettelijke plicht heeft van loondoorbetaling bij ziekte.

Toetstermen:
3c.2: De kandidaat kan een advies opstellen.
3c.4: De kandidaat kan het gegeven advies presenteren aan de werkgever.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel