nieuws

DNB onderzoekt integriteitsrisico’s financiële dienstverleners

Branche 1146

DNB onderzoekt integriteitsrisico’s financiële dienstverleners

De Nederlandsche Bank (DNB) is begonnen met een onderzoek naar de integrity risk appetite van verzekeraars, pensioenfondsen, banken, trustkantoren en betaalinstellingen. Dit onderzoek moet uitwijzen welke integriteitsrisico’s een financiële instelling kan lopen bij het realiseren van haar doelen of missie. Dit meldt de centrale bank woensdag in haar Nieuwsbrief Verzekeren.

Aan de hand van een pilot onderzoekt DNB de inhoudelijke afwegingen van financiële instellingen in de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). In eerdere onderzoeken stonden de integriteitsanalyses ook centraal, meldt de waakhond. “Maar daarbij ging het met name over de opzet van de SIRA, terwijl de focus nu ligt op de vraag of de juiste risico’s daadwerkelijk in de analyse opgenomen zijn.” Daarmee vormt dit onderzoek een logische vervolgstap op deze eerdere onderzoeken, meent DNB.

Maatregelen
Daarnaast onderzoekt de centrale bank in hoeverre de risico’s, die in de SIRA zijn geïdentificeerd, uiteindelijk hebben geleid tot beleid en procedures om deze risico’s goed te beheersen. “Dit betekent dat wij onder andere onderzoeken of de maatregelen die zijn genomen voldoende zijn toegesneden op de risico’s die de financiële instelling heeft geïdentificeerd in de SIRA. Deze maatregelen moeten er immers toe leiden dat een instelling opereert binnen haar eigen integrity risk appetite”, aldus DNB in de nieuwsbrief.

Aandachtspunten
DNB geeft ook aan te zullen kijken naar het gebruik van scenario’s bij de vaststelling van de belangrijkste risico’s, de onderbouwing van de weging van de risico’s, de toetsing aan de risk appetite en de betrokkenheid en rol van medewerkers en afdelingen bij de totstandkoming van de risk appetite.

De eerste onderzoeken zijn volgens DNB inmiddels gestart en zullen doorlopen tot in 2017.

Reageer op dit artikel