nieuws

Dijsselbloem beantwoordt Kamervragen over Antilliaanse verzekeraar

Branche 881

Dijsselbloem beantwoordt Kamervragen over Antilliaanse verzekeraar

Minister Dijsselbloem heeft antwoord gegeven op Kamervragen over de Antilliaanse verzekeraar Ennia. De verzekeraar kwam eerder deze zomer in het nieuws omdat ze onder de ogen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en De Nederlandsche Bank (DNB) zou zijn leeg getrokken door de eigenaar. “Zorgelijke berichten”, aldus de minister.

Dijsselbloem geeft aan het belangrijk te vinden dat verzekeraars die actief zijn op de BES-eilanden financieel gezond zijn zodat ze de aanspraken van hun polishouders kunnen nakomen. Op de vraag wat de gevolgen van het omvallen van een verzekeraar zullen zijn, is de minister duidelijk. “Over de gevolgen wil ik niet speculeren. Bovendien zijn de eventuele gevolgen van een dergelijk omvallen doorgaans moeilijk van tevoren te voorspellen.”

Rol DNB en AFM
Kamerleden De Vries en Bosma (beiden VVD) willen van Dijsselbloem weten de rol van De Nederlandsche Bank in deze situatie is. “DNB is aangewezen als verantwoordelijke voor de goede werking van het betalingsverkeer en voor het prudentieel en integriteitstoezicht op financiële instellingen met een zetel op de BES-eilanden”, legt de minister uit. “Daarnaast is de Autoriteit Financiële Markten aangewezen als verantwoordelijke voor het gedragstoezicht op financiële instellingen met een zetel op de BES-eilanden en voor het toezicht op de integriteit van adviseurs en bemiddelaars. Waar het gaat om financiële instellingen met zetel in het buitenland, is de AFM verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op de activiteiten die deze instellingen in of vanuit de openbare lichamen verrichten.”

Kwaliteit lokaal toezicht
De Kamerleden vroegen zich ook nog af hoe het gesteld is met de kwaliteit van het lokale toezicht op de BES-eilanden. Dijsselbloem: “Over de kwaliteit van het lokale toezicht door CBCS merk ik op dat DNB in de Staat van het Toezicht 2015 haar zorgen heeft geuit over het functioneren en de integriteit van de CBCS. In het licht van die zorgen vroeg DNB om een explicitering van haar informatiebevoegdheden als host toezichthouder op de bijkantoren die primair onder CBCS toezicht vallen. De wetgever heeft die wens tot ruimere informatiebevoegdheden ten aanzien van buiten de BES gelegen hoofdkantoren gehonoreerd.”

Reageer op dit artikel