nieuws

CDFD selecteert nieuwe onderwerpen voor examens

Branche 1888

De PE-commissie van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD), die het College adviseert over ontwikkelingen in het kader van de Wft-vakbekwaamheid, heeft de onderwerpen geselecteerd die vanaf 1 april 2017 in aanmerking komen voor opname in de PE-examens en de initiële Wft-examens.

Van 7 juni tot en met 11 juli heeft de markt de tijd gehad om ontwikkelingen aan te dragen. In het terugkoppelingsdocument staan alle bijdragen vermeld, inclusief de afwegingen van de PE-commissie. De geselecteerde ontwikkelingen en de naar aanleiding van de ontwikkelingen aan te passen toetstermen, staan eveneens vermeld in het consultatiedocument.

Marktconsultatie
De PE-commissie nodigt marktpartijen uit om te reageren op de geselecteerde ontwikkelingen 2017; dat kan tot en met vrijdag 9 september. Na de marktconsultatie zal de PE-commissie advies uitbrengen aan het CDFD, waarna het college op basis van de aanbevelingen van de commissie het ministerie van Financiën adviseert over de actualiteiten. Het ministerie van Financiën streeft er op haar beurt naar om uiterlijk 28 november te besluiten of, en zo ja in hoeverre, het advies wordt overgenomen.

Dit geeft de marktpartijen vervolgens voldoende tijd voor het aanpassen van opleidingsstof en examentrainingen. Vanaf 1 april 2017 worden de nieuwe ontwikkelingen in alle examens opgenomen.

Reageer op dit artikel