nieuws

AFM: ‘Behoorlijke provisies op BES-landen’

Branche 2970

AFM: ‘Behoorlijke provisies op BES-landen’

Naar aanleiding van een onderzoek naar provisies op levensverzekeringen en het verbod op koppelverkoop in Caribisch Nederland, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gemeld dat de markt voor levensverzekeringen zeer gering is maar de provisies op orv’s ‘behoorlijk’ zijn.

De markt voor overlijdensrisicoverzekeringen (orv’s) blijkt op de BES-landen (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) wel relatief groot te zijn en er worden volgens de AFM ook “behoorlijke provisies op ontvangen”. Daarnaast wordt de hoogte van de provisies nog niet door alle ondernemingen kenbaar gemaakt aan de klant. In de tweede helft van dit jaar zal de toezichthouder de provisies op orv’s verder onderzoeken, zo laat de waakhond in een speciale nieuwsbrief weten.

Koppelverkoop
Uit het onderzoek naar koppelverkoop concludeert de AFM dat de onderzochte ondernemingen hun klanten niet verplichten om aanvullende producten of diensten af te nemen. “Ook komt uit het onderzoek naar voren dat een hoog percentage klanten aanvullende producten of diensten afneemt bij dezelfde onderneming”, aldus de waakhond. De AFM wijst ondernemingen er op dat er sprake kan zijn van impliciete koppelverkoop. “Een klant is bij een onderneming niet verplicht om een aanvullend product of dienst af te nemen, maar wordt wel actief gestuurd om dit bij de instelling af te nemen. Dergelijke sturing vinden wij onwenselijk”, zegt de AFM.

Rentepercentages
De AFM heeft begin dit jaar ook een onderzoek uitgevoerd naar de rentepercentages zoals deze zijn vermeld in de contracten van consumptieve kredieten. “Het is gebleken dat een aantal ondernemingen de nominale rente in plaats van de effectieve rente hadden opgenomen in de afgesloten kredietcontracten. Inmiddels hebben deze ondernemingen de klanten over deze omissie schriftelijk geïnformeerd.”

Reageer op dit artikel