nieuws

Achmea duikt in het rood

Branche 5957

Achmea duikt in het rood

Verzekeraar Achmea heeft over het eerste halfjaar een verlies van 24 miljoen euro geleden. Over dezelfde periode vorig jaar werd nog een winst van 272 miljoen euro geboekt. Dit blijkt uit de zojuist gepresenteerde halfjaarcijfers. De hagelschade in juni voor particulieren en tuinders en hogere zorgkosten zijn debet aan dit resultaat.

Ca. 30.000 klanten van Achmea hadden in totaal 267 miljoen euro schade door de ernstige hagel, met name in Zuidoost-Nederland. “Meer dan de helft van dit schadebedrag is uit oogpunt van risicobeheersing afgedekt via herverzekering”, aldus bestuursvoorzitter Willem van Duin. “De resterende netto schadelast heeft een grote invloed op het resultaat. Daarnaast stegen de uitgaven aan zorg harder dan vooraf was geraamd door hogere uitgaven aan geneesmiddelen en minder compensatie vanuit de verevening.” Het bedrijfsonderdeel Pensioen & Leven stuwde het nettoresultaat nog behoorlijk omhoog met een positieve bijdrage aan het resultaat van 187 miljoen euro (+77 miljoen t.o.v. Het eerste halfjaar van 2015). Het bedrijfsonderdeel zag de nieuwe premie fors toenemen en ook de beleggingsresultaten waren een stuk beter dan een jaar geleden.

Klimaatverandering
Van Duin vraagt in zijn toelichting verder aandacht voor de blijvend hoge schadelast door klimaatverandering. Hogere premies horen daar in zijn optiek ook bij. “Onder meer preventie kan helpen de schadelast minder sterk te laten toenemen. De inzet van hagelschermen en -radars zijn hier mooie voorbeelden van. Samen met andere organisaties en overheden, werken we aan oplossingen door bijvoorbeeld waterberging en het gebruik van data over neerslag. Premieverhogingen zijn echter onvermijdelijk om de hogere verwachte schadelast door het veranderende klimaat te kunnen opvangen. Daarbij is het in het belang van al onze verzekerden, dat de schadevergoedingen die wij uitkeren, ook worden gedekt door de premie-inkomsten.”

Minder arbeidsplaatsen
Als gevolg van het in 2014 ingezette reorganisatietraject Versnellen & Vernieuwen zag Achmea de bedrijfskosten in het eerste halfjaar van 2016 afnemen met 51 miljoen euro (4%) tot 1.310 miljoen euro. Het aantal aantal arbeidsplaatsen is sinds de start van het reorganisatietraject met 3.000 afgenomen tot ruim 15.000.

Reageer op dit artikel