nieuws

Wetten digitaal procederen aangenomen

Branche 1954

De Eerste Kamer heeft op 12 juli jongstleden zoals verwacht met algemene stemmen de wetten aangenomen die digitaal procederen mogelijk zullen maken.

Wetten digitaal procederen aangenomen

In een eerder artikel op deze kennispagina lichtte ik al toe dat het digitaal procederen geleidelijk zal worden ingevoerd. Voordat het digitaal procederen verplicht wordt, is er per rechtsgebied bovendien ook een pilotfase van minimaal vijf maanden bij een of twee rechtbanken.

Voor bijvoorbeeld civielrechtelijke zaken waarin partijen verplicht zijn met een advocaat te procederen zal de pilot lopen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en in februari 2017 ingaan. In juli 2017 zal het vervolgens landelijk verplicht worden digitaal te procederen.

Op de website van de Rechtspraak is een tijdlijn gepubliceerd waarin per rechtsgebied kan worden afgelezen wanneer digitaal procederen zal worden ingevoerd. Ten opzichte van mijn eerdere artikel is het tijdspad iets gewijzigd. Bij de nieuwe planning is ervan uitgegaan dat de nieuwe wetgeving half juli 2016 in het Staatsblad wordt gepubliceerd. Wijzigingen zijn uiteraard nog mogelijk. Wij houden u op de hoogte!

Auteur: Annelijn Bloo-Kroes

Reageer op dit artikel