nieuws

Schade noodweer juni zeker € 500 mln

Branche 3355

Schade noodweer juni zeker € 500 mln

De extreme hoos- en hagelbuien die eind juni grote delen van Nederland teisterden hebben een schade veroorzaakt van minimaal € 500 mln aan woningen, auto’s en (agrarische) bedrijven. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. De verzekerde schade kan nog oplopen. Door de uitzonderlijke omvang zijn verzekeraars nog bezig met de inventarisatie en afhandeling van claims, vooral in het zakelijke segment.

De cijfers betreffen alleen schade waarvoor gedupeerden verzekerd zijn. De totale schade ligt nog hoger omdat niet iedereen –vooral in de landbouw– zich verzekerd heeft tegen deze vormen van weerschade. Een eerste inventarisatie van de particuliere schade komt uit op € 325 mln, waarvan 40% schade aan woonhuizen betreft. De verzekerde zakelijke schade komt volgens de huidige inzichten uit op € 175 mln, waarvan het grootste deel in de agrarische hoek zit.

Adequaat afhandelen
Verzekeraars, schade-experts en het intermediair werken hard om de vele claims zo snel en adequaat mogelijk af te handelen. Door de uitzonderlijke omvang van de schade en de vele tienduizenden meldingen, hebben de plaatselijke herstelbedrijven niet voldoende capaciteit om overal direct aan de slag te gaan en worden partijen van elders ingeschakeld. Het inventariseren, vaststellen en herstellen van de schade duurt hierdoor langer dan normaal, aldus het Verbond.

Actie
Verzekeraars zien de schadepost door klimaatverandering bij zowel particulieren als bedrijven al enige tijd toenemen. “De hagelbui van 23 juni, met stenen zo groot als tennisballen, moet een wake-up call zijn. Het klimaat verandert, we gaan dit vaker meemaken”, stelt Leo De Boer, directeur het Verbond. “Ook in 2015 zagen we al forse weerschade met een zomerstorm eind juli en extreme neerslag en hagel eind augustus.” In het klimaatrapport van 2015, waarvoor de KNMI-klimaatscenario’s zijn doorgerekend, constateerde het Verbond al dat zonder maatregelen alleen al de jaarlijkse particuliere schade als gevolg van extreme neerslag en hagel de komende decennia kan verdubbelen.

Juiste polis
Het noodweer heeft vooral agrarische bedrijven hard getroffen. Bij de afhandeling van de schade hiervan lopen verzekeraars soms tegen een issue aan. Zo hebben diverse bedrijven een vrij sobere brand/stormpolis, die geen hagelschade dekt. “Klanten en hun eventuele financieel adviseurs zullen naar de dekking van dergelijke polissen moeten kijken om bij toekomstig extreem weer niet opnieuw tegen dit probleem aan te lopen”, adviseert het Verbond. De houding van een aantal verzekeraars stuitte de ZLTO tegen de borst.

Bredere verzekering
Voor specifiek de agrarische schade geldt dat agrariërs in de tuinbouw en fruitteelt over het algemeen redelijk verzekerd zijn tegen extreem weer en hagel. In de land- en akkerbouw en de boom- en sierteelt is dat veel minder het geval, ondanks het bestaan van de deels gesubsidieerde brede weersverzekering. Een groter aantal deelnemers zou deze verzekering aantrekkelijker maken, vindt ook het ministerie van Economische Zaken. Het Verbond is hierover in overleg met onder meer brancheorganisatie LTO Nederland.

Reageer op dit artikel