nieuws

Rabo sluit zich aan bij herstelkader rentederivaten

Branche 2518

Rabo sluit zich aan bij herstelkader rentederivaten

Rabobank sluit zich aan bij het herstelkader van de Derivatencommissie. Om de schade bij klanten die in het verleden een rentederivatencontract afsloten te compenseren, treft de coöperatieve bank een voorziening van € 500 miljoen. Rabobank won vorige week nog een collectieve rechtszaak van de Stichting Renteswapschadeclaim.

Rabobank is de een na laatste grote bank die aansluit bij het eerder deze week gepresenteerde herstelkader van de Commissie rentederivaten. ABN Amro, ING, SNS Bank en Van Lanschot hadden zich al gecommitteerd. Alleen Deutsche bank heeft nog geen uitsluitsel gegeven.

Wiebe Draijer, voorzitter van de raad van bestuur: “Rabobank laat hiermee zien mee te willen werken aan een snelle oplossing voor haar klanten. Rentederivaten voorzien in een behoefte om renterisico af te dekken. Toch is dit in het verleden niet altijd goed gegaan. We zullen de herbeoordeling van de rentederivatencontracten aanpakken op een manier die men mag verwachten van een coöperatieve maatschappelijke bank. Door ons aan te sluiten bij dit kader laten we een slepend onderwerp uit het verleden als sector achter ons.”

Veel vertraging bij herbeoordeling
Het herstelkader heeft betrekking op circa 9.000 zakelijke klanten van Rabobank, met samen ongeveer 11.000 derivatencontracten, iets meer dan 1% van de in totaal 800.000 zakelijke klanten. Veelal gaat het om tuinders die in het verleden een rentederivatencontract bij de coöperatieve bank hebben gesloten en hiermee vaak voor duizenden euro’s het schip in gingen. De herbeoordeling van deze contracten heeft volgens  Rabobank veel vertraging opgelopen. De implementatie van het nieuwe herstelkader en de bijbehorende herbeoordeling zal naar verwachting nog tot medio 2017 duren.

Ondertussen loopt er nog een rechtszaak van de Stichting Renteswapschadeclaim, geleid door Pieter Lijesen, tegen Rabobank. De stichting wil met een collectieve rechtszaak een schadevergoeding afdwingen. Bij de rechtbank Oost-Brabant heeft Lijesen vorige week bot gevangen. Volgens de rechter is de zaak niet-ontvankelijk. De stichtingsstructuur van de claimstichting voldoet namelijk niet aan de gestelde eisen. Lijessen gaat tegen deze uitspraak in beroep.

 

Reageer op dit artikel