nieuws

Ministerie van Financiën start consultaties voor financiële markten

Branche 1045

Ministerie van Financiën start consultaties voor financiële markten

Het ministerie van Financiën heeft het ministerie van Financiën het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 opengesteld voor consultatie. Dit besluit bevat onder andere wijzigingen van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Daarnaast denkt het ministerie aan uitbreiding van het diplomaplicht voor adviseren over een algemeen pensioenfonds. Dit Wijzigingsbesluit moet op 1 juli 2017 in werking treden.

 

Tegelijkertijd is het ministerie van Financiën een consultatie gestart over de Wijzigingswet financiële markten 2018. Het ontwerp bevat onder andere wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het ministerie geeft aan dat het de bedoeling is om de Wijzigingswet medio 2018 in werking te laten treden.

Het ontwerp van het wetsvoorstel voor 2018 bevat onder meer de volgende wetswijzigingen:

  • De verplichting om een goedkeuring te hebben DNB voor het, ten behoeve van een onder toezicht van DNB staande financiële onderneming, afgeven van een 403-verklaring of soortgelijke concerngaranties;
  • De concentratie van bank- en effectenzaken bij de rechtbank Amsterdam;
  • Een verbod op het leggen van derdenbeslag onder DNB op bepaalde tegoeden die financiële ondernemingen aanhouden bij DNB;
  • Een aantal aanpassingen in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, waaronder toepassing van het Europese bonusplafond (100 – 200%) voor beheerder van beleggingsinstellingen binnen een groep;
  • De verlenging van de termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag van een bankvergunning van dertien naar zesentwintig weken;
  • De mogelijkheid voor de AFM om ten behoeve van het toezicht op de naleving van vakbekwaamheidseisen informatie op te vragen bij DUO; en
  • De introductie van de bevoegdheid van DNB om onder bepaalde omstandigheden het depositogarantiestelsel in te zetten voor de financiering van een overdracht van deposito-overeenkomsten die worden aangehouden bij een bank in de noodregeling of faillissement.

Verzekeraars en andere geïnteresseerden hebben voor beide besluiten tot 8 september 2016 de tijd een schriftelijke reactie te geven.

Reageer op dit artikel