nieuws

Federatie voorwaarts met masterplan

Branche 2527

Federatie voorwaarts met masterplan

Het bestuur van de Federatie van Assurantieclubs houdt de energie vast die tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering is opgebouwd. Met het, voor de elf aangesloten clubs, passende Masterplan wordt een concrete stap richting de gezamenlijke bestuursdoelen gemaakt. Het plan wordt hierbij in drie periodes verdeeld, te weten: NU (tot april 2017), STRAKS (tot aan het 70-jarige bestaan van de Federatie op 18 december 2018) en Morgen.  

Het Masterplan is een combinatie van visieontwikkeling en ingebrachte wensen. Het geeft richting naar de toekomst en rekent af met oude discussies. Om de conceptgedachten verder te concretiseren, heeft het Federatiebestuur haar verantwoordelijkheid genomen. Hierbij heeft zij voor zichzelf diverse Quick Wins gedefinieerd, welke moeten zijn afgerond op de volgende ledenvergadering.

Gedeelde identiteit
Tijdens deze volgende Algemene Ledenvergadering van 29 september zullen de leden een keuze moeten maken die bepalend is voor de volgende stap vooruit. Hierbij is het thema: Gedeelde identiteit.

Om maximaal rendement te realiseren binnen de Federatie, zullen de leden samen duurzaam moeten gaan vaststellen waar de grens ligt tussen het collectief en de eigen identiteit. De aangesloten assurantieclubs blijven hierbij sterk in het organiseren binnen de regio’s. Lokale events, opleidingen en bijeenkomsten worden nog steeds als zeer waardevol gezien, echter de organisatie erachter kan mogelijk slimmer, efficiënter en goedkoper. Daarnaast kan er binnen het collectief veel meer gebruik gemaakt worden van de (bestaande) synergie. Los van de inkoopkracht, is er binnen de Federatie zoveel aan kennis en expertise aanwezig die nog effectiever valt in te zetten voor allé verenigingen en de branche.

Juist dat laatste is een belangrijke pijler voor het bestaansrecht en sluit geheel aan bij de grondgedachten van de Federatie. Het delen en verrijken van kennis, het sparren en verdiepen, het verder uitbouwen van (advies)vaardigheden, maakt dat werkende in de financiële branche zich aansluiten bij lokale assurantieclubs. Hierbij gaat het allang niet meer om enkel assurantieadviseurs, waardoor de vraag ontstaat of de naam van de Federatie (Federatie van Assurantieclubs) nog wel dekkend is.

Slogan
Hoe het collectief ook genoemd wordt, het bestuur blijft bijdragen aan de nieuwe ontwikkelingen en competenties die gesteld worden aan het mooie vak. Hierbij is het slogan: De Federatie van Assurantieclubs verbindt nieuw Vakmensschap!

Komende jaren zal de Federatie meer gaan toegroeien naar een “uniek” begeleidingstraject van (kennis)verdieping, waardoor er een nieuwe aanvulling ontstaat van Permanent Actueel zijn. Het gaat dan om verdieping van kennis en (advies)vaardigheden boven het wettelijke Wft-vereiste. Hiervoor zijn al de eerste initiatieven ontplooit. De besturen van de aangesloten verenigingen gaan de leden hierover verder informeren. Natuurlijk kan men ook de besturen benaderen.

Gedeelde identiteit van de clubs vergroot hierbij de kracht van het collectief, waardoor er een nieuwe waarde gecreëerd wordt. De Federatie van Assurantieclubs bereidt zich voor op de toekomst en kijkt hierbij naar STRAKS en MORGEN. De vraag die hierbij gesteld mag worden: Wil jij jouw kennis verbinden?

Reageer op dit artikel