nieuws

DSI: ‘2015 was jaar van de omslag’

Branche 4204

DSI: ‘2015 was jaar van de omslag’

DSI, de stichting die de kwaliteit van de financiële branche op peil wil houden met name door middel van screening van nieuwe medewerkers, spreekt in het jaarverslag over 2015 van een omslag. Het aantal pre-employment screenings steeg in 2015 met 57%. Daarmee zegt DSI de poortwachter van de sector te zijn.

Voor de screening-afdeling van DSI was 2015 een recordjaar. In de voorgaande jaren vertoonde de pre-employment screening een licht dalende lijn. Dat kwam vooral door een krimpende markt en de opkomst van veel commerciële partijen.

DSI in zijn jaarverslag: “Geholpen door de aantrekkende economie, maar vooral ook door in te zetten op innovatie, kwaliteit, gemak en veiligheid, hetgeen nieuwe klanten aantrok, vertoonde het aantal screenings in 2015 een sterke stijging van maar liefst 57%. In het jaar 2016 zullen wij screening blijven doorontwikkelen om zo de functie van poortwachter voor de financiële sector te blijven vervullen”.

Ondanks die groei nam het aantal DSI-registraties wel af. In 2014 waren dat er nog 7.127. In 2015 was dat aantal gezakt naar 6.068.

DSI kwam in 2015 ook met een Periodieke Toets. Daarmee beoogt DSI naar eigen zeggen ook een omslag: het beter aantoonbaar maken van de vereiste vakbekwaamheid dan voorheen.

Gecertificeerden die niet tijdig slaagden voor de toets verloren hun DSI-certificering. In 2015 werden 660 registraties van DSI beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders en financieel adviseurs beëindigd.

DSI heeft in 2015 zeven tuchtrechtelijke onderzoeken afgerond. In slechts één zaak zijn door de Tuchtcommissie disciplinaire maatregelen opgelegd, een andere zaak is met een transactie afgedaan. In vijf zaken is besloten om tegen de geregistreerden geen verdere tuchtrechtelijke stappen te ondernemen.

Achtergrond: Stichting DSI geeft op verzoek van de sector uitvoering aan zelfregulering. Dat doet de stichting via personeelsscreening, certificering, tuchtrecht en een openbaar register. DSI screent (nieuwe) medewerkers in de sector en certificeert personeel. Certificaathouders worden regelmatig op integriteit, kennis en vakbekwaamheid getoetst. Wie de aan het certificaat verbonden gedragsregels overtreedt, kan onder het DSI tuchtrecht aangeklaagd en bestraft worden met boetes.

DSI is in 1999 opgericht door de financiële sector zelf. De stichting heeft convenanten en afspraken met de AFM en DNB en wordt gesteund door de brancheorganisaties in de financiële sector.

Reageer op dit artikel