nieuws

DNB en AFM verzetten zich tegen loonsverlaging

Branche 4054

DNB en AFM verzetten zich tegen loonsverlaging

Toezichthouders DNB en AFM verzetten zich tegen het salarisplafond van 180.000 euro dat minister Plasterk wil gaan introduceren voor iedereen in de semipublieke sector. Plasterk wil de salarissen in deze sector gaan maximeren op 180.000 euro, een ministerssalaris. In brieven, die in handen  zijn van RTL Z , stellen de toezichthouders met een dergelijke verlaging niet de meer de juiste mensen aan zich te kunnen binden. 

In 2013 werd de Wet normering topinkomens (Wnt) van kracht, die regelde dat salarissen niet hoger mochten zijn dan 230.000 euro. In 2015 ging de salarisnorm omlaag voor topfunctionarissen, naar  180.000 euro. In de derde fase (Wnt-3) moet vanaf volgend jaar deze bovengrens voor iedereen in de semipublieke sector gaan gelden.

Volgens DNB gaat de nieuwe wetgeving vooral knellen bij beloning van de zestien divisiedirecteuren, zo blijkt uit de brief op de site van RTL Z. “De taken van DNB zijn veelzijdig en specialistisch van aard. Ervaren medewerkers met kennis van de markten waarop wij toezicht houden, zijn nodig om ‘de buitenwereld binnen DNB te brengen’. Alleen als DNB de buitenwereld goed kent kan DNB haar laken goed uitvoeren. Met het huidige loongebouw is het mogelijk deze medewerkers te werven. Kandidaten zijn bereid in inkomen een stap terug te doen aangezien zij ook hechten aan de maatschappelijke relevantie van de werkzaamheden, echter de omvang van de inkomensachteruitgang blijkt in de praktijk wel zijn grenzen te kennen. Beloningsbenchmarks tonen dit ook aan, met name voor de hogere specialistische schalen. Indien DNB als gevolg van de invoering van Wnt-3 het loongebouw moet aanpassen, zal DNB in brede delen van de organisatie niet meer in staat zijn medewerkers met het juiste profiel te werven en te behouden. Daarmee komt de kwaliteit van de uitvoering van haar taken in het geding.”

Ook de AFM verzet zich tegen het  salarisplafond. “Wegens het specialistische karakter van de taakvervulling en het belang van onafhankelijk toezicht van hoge kwaliteit vinden wij dat de AFM in staat moet worden gesteld in voorkomende gevallen medewerkers boven de wettelijke norm te belonen.”

Benoeming Femke de Vries
De AFM  heeft die mogelijkheid echter  al. Zo werd vorig  jaar nog Femke de Vries benoemd als nieuw bestuurslid en bracht de toezichthouder zelf haar beloning naar buiten: “Gezien haar brede ervaring en de zwaarte van de functie achten de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een salaris van bruto €218.950 op jaarbasis passend, inclusief pensioenbijdrage van de werkgever en vaste onkostenvergoeding.”

Reageer op dit artikel