nieuws

Dijsselbloem: ‘Afwikkeling SNS Reaal een stuk dichterbij’

Branche 4725

Dijsselbloem: ‘Afwikkeling SNS Reaal een stuk dichterbij’

Het in mei gesloten  pensioenakkoord tussen SRH, SNS Bank, Vivat en Anbang heeft de afwikkeling van de voormalige bankverzekeraar SNS Reaal een stuk dichterbij gebracht. Dit stelt minister Dijsselbloem (Financiën) in antwoord op Kamervragen van Henk Nijboer (PvdA). Volgens Dijsselbloem rest er na het akkoord voor de houdstermaatschappij SRH, nu in handen van de staat, nog een bedrag aan “gebruikelijke” garanties van maximaal € 150 miljoen jegens Anbang. 

Nijboer had eerder zijn zorgen uitgesproken over mogelijk nieuwe tegenvallers in het verkooptraject van Vivat aan het Chinese verzekeringsconcern Anbang. De Staat zou als aandeelhouder € 117 miljoen moeten bijstorten in de pensioenpot van (oud-)werknemers van Vivat en SNS Bank. Daarnaast zou Vivat op haar beurt een lening nog niet hebben terugbetaald aan SRH.

Volledige financiering pensioenindexatie
In antwoord hierop stelt Dijsselbloem dat “(…) begin mei 2016 is overeenstemming bereikt over de volledige financiering van Vivat’s pensioenindexatieverplichtingen door SRH, alsmede over de overdracht van de pensioenindexatieverplichtingen van SRH en SNS Bank aan VIVAT voor een totaal bedrag van € 117,5 miljoen. Hiervan was eerder al € 35,8 miljoen betaald. Dit resulteert voor SRH in een verplichting jegens Vivat ter grootte van € 81,7 miljoen. Door deze afspraken komt de uiteindelijke afwikkeling van SRH een stap dichterbij.”

Ten aanzien van de uitstaande lening stelt de minister dat  “Vivat heeft de door SRH aan haar verstrekte achtergestelde leningen ten bedrage van € 302 miljoen gedeeltelijk terugbetaald op 1 februari 2016. SRH heeft nog een vordering van € 144 miljoen. Dit bedrag moet begin juli 2016 door Vivat aan SRH worden terugbetaald. De terugbetaling van een dergelijke achtergestelde lening behoeft de instemming van De Nederlandsche Bank.”

Garanties, vrijwaringen en andere regelingen
Dijsselbloem erkent dat de verkoop van Vivat aan Anbang nog verdere financiële gevolgen kan hebben voor de Staat, maar deze zijn volgens hem meegenomen in het verkoopproces. “Met de overeenstemming over de pensioenindexatieverplichtingen is een belangrijk element van de koopovereenkomst afgewikkeld. Naast dit onderdeel zijn in de koopovereenkomst enkele garanties, vrijwaringen en andere regelingen opgenomen die gebruikelijk zijn bij dit soort transacties. De totale aansprakelijkheid van SRH jegens Anbang die voortvloeit uit deze garanties, vrijwaringen en andere regelingen is in geen geval hoger dan € 150 miljoen.

Reageer op dit artikel