nieuws

AFM en DNB gaan mogelijk tipgeld uitloven aan verklikkers

Branche 7052

AFM en DNB gaan mogelijk tipgeld uitloven aan verklikkers

Minister Dijsselbloem wil dat toezichthouders AFM en DNB zich nader buigen over het uitloven van tipgeld aan melders van overtredingen. Daarbij wil hij onderscheid tussen melders die zelf met ‘de vingers in de pot’ hebben gezeten en melders die dat niet hebben gedaan. Dat blijkt uit het verslag van de behandeling van het wetsvoorstel dat hogere boetes bij financiële vergrijpen mogelijk maakt.

De Tweede Kamer stemde gisteren voor de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik. Die regelt dat de boetes voor het overtreden van de Wet financieel toezicht omhoog gaan. De maximumboete voor ernstige overtredingen gaat van € 4 mln naar € 5 mln, waarbij de maximumboete bij herhaalde overtredingen wordt verdubbeld naar € 10 mln. Voor grote ondernemingen wordt voor ernstige overtredingen een maximumboete ingevoerd die gerelateerd is aan de omzet. Deze boete bedraagt maximaal 10% van de netto-omzet.

Tipgeld
Tijdens de behandeling van het voorstel werd ook aandacht besteed aan de mogelijkheid van tipgeld aan personen die zo’n misstand aan de kaak stellen. Op dit moment loven toezichthouders AFM en DNB geen tipgeld uit. Dat zou onder specifieke omstandigheden wel zinvol kunnen zijn, vindt de minister.

Vingers in de pot
Dijsselbloem zei daarover: “Het belonen van melders is in dit kader een van de thema’s die nog open staan en waarmee we nog aan de slag moeten. Ik maak daarbij onderscheid tussen melders die zelf met de vingers in de pot hebben gezeten, en die dus zelf in de fout zijn gegaan, en melders die dat niet hebben gedaan.” Hij zei ook: “Een beloning voor mensen die zichzelf schuldig hebben gemaakt aan wetsovertredingen, lijkt me niet aan de orde. Je hebt het in deze context meer over clementie, boetevermindering of dat soort varianten.”

Beleid
Volgens de minister moet je ervoor waken dat je mensen die over de schreef zijn gegaan, te snel laat ontsnappen met een kwijtgescholden boete of anderszins. “Het is in principe aan de toezichthouders om voor- en nadelen af te wegen. Ik hecht er wel aan dat er beleid op dit punt wordt geformuleerd. Het gebeurt tot nu toe niet, maar er was ook geen beleid dat de vraag stelde of we het ooit wel of niet zouden overwegen. Het ligt dus stil. Ik denk dat het belangrijk is dat de toezichthouders iets explicieter en pro-actiever de voor- en nadelen afwegen en voor zichzelf beleid formuleren over de vraag hoe zij met deze mogelijkheid, die strikt genomen wel bestaat, om zouden willen gaan. Dat verzoek zou ik aan de toezichthouders willen richten.”

Reageer op dit artikel