nieuws

Advieskantoor beboet voor uitlenen en verzwijgen van tonnen aan ‘passeerkrediet’

Branche 3370

Advieskantoor beboet voor uitlenen en verzwijgen van tonnen aan ‘passeerkrediet’

Een hypotheekadvieskantoor moet aan de AFM een boete betalen omdat het aan klanten ruim negen ton aan ‘passeerkrediet’ uitleende zonder die transacties mee te nemen in het hypotheekadvies. Het kantoor vocht de boete aan, maar de rechtbank Rotterdam geeft de toezichthouder gelijk.

In de periode tussen 14 juli 2009 en 2 mei 2013 werden door het kantoor in ieder geval 75 leningen verstrekt aan klanten, voor een totale waarde van € 901.093,38. Daarvan hadden dertien leningen een looptijd van langer dan drie maanden. De kosten die in rekening werden gebracht varieerden van 0 tot 350 euro, de hoogst verstrekte lening bedroeg € 63.722.

Eigen middelen
Een deel van de verstrekte leningen was een ‘passeerkrediet’ waarmee klanten een lening die was geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) konden aflossen om zo in aanmerking te komen voor een hypotheek. Het aangeboden passeerkrediet werd niet geregistreerd bij het BKR en het kantoor vermeldde het verstrekken van dit krediet niet in het hypotheekadvies en ook niet op het inventarisatieformulier in het klantdossier. Nadat hypotheekaanbieders vanaf eind 2010 eisten dat BKR-geregistreerde schulden met eigen middelen dienden te worden afgelost, heeft de feitelijk leidinggevende van het kantoor aan klanten de (passeer-)kredieten contant verstrekt, via een opname van de bankrekening van zijn echtgenote.

Polisvoorschotten
Ook verstrekte het kantoor polisvoorschotten. Die werden verstrekt als klanten een beleggingsverzekering hadden die was verpand in verband met een hypotheek. Zo konden ze direct beschikken over (een deel van) de waarde uit de verzekering, waardoor zij tegen gunstiger voorwaarden een nieuwe hypotheek konden krijgen. Het verstrekte polisvoorschot werd afgelost op het moment dat de klant de beschikking kreeg over de waarde uit de beleggingsverzekering.

Vernietigd
Het kantoor verstrekte zowel de passeerkredieten als de polisvoorschotten op basis van een overeenkomst ‘Schuldbekentenis en akte voor een geldlening’. Deze overeenkomsten werden vernietigd op het moment dat de klant de geldlening had terugbetaald.

Boete
De AFM beboette zowel het kantoor (€ 6.000) als de feitelijk leidinggevende (€ 4.000) omdat het op grond van artikel 2:60 Wft verboden is om zonder vergunning krediet aan te bieden. Ook zijn adviseurs op grond van artikel 4:23 Wft verplicht om informatie over de klant in te winnen en die bij de advisering ook daadwerkelijk te gebruiken.

Maatschappelijk probleem
Het kantoor voert voor de rechter echter aan dat de overtreding haar niet kan worden verweten. Daar gaat de rechter niet in mee. Als adviseur en bemiddelaar in hypothecair en consumptief krediet had het kantoor artikel 2:60 Wft moeten kennen. Wat betreft de overtreding van artikel 4:23 Wft: het kantoor had kunnen weten dat zij haar adviezen niet baseerde op alle relevante informatie en dat zij daardoor de Wft overtrad.

Voor de rechter weegt zwaar dat het kantoor het vanaf eind 2010 voor hypotheekaanbieders onzichtbaar maakte dat haar klanten niet met eigen middelen het krediet aflosten. Dat het kantoor daarmee een ‘maatschappelijk probleem’ wilde oplossen voor consumenten die ‘gevangen’ zitten in een krediet met ongunstige voorwaarden, rechtvaardigt het handelen niet. De rechter: “Het is niet aan [eiseres] om door middel van het weglaten van relevante gegevens in een advies en met overtreding van relevante bepalingen uit de Wft dit probleem op te lossen.”

Niet onevenredig
De rechtbank Rotterdam laat beide boetes in stand. “In dit geval is daarbij van belang dat de wetgever de op te leggen boete op grond van een gewijzigd inzicht in de strafwaardigheid van de overtreding met ingang van 1 augustus 2009 heeft verhoogd naar € 500.000. Ook gelet daarop is de opgelegde boete niet onevenredig”, aldus de rechter.

Reageer op dit artikel