nieuws

Vereniging ‘Geen Pe(Plus) Examens Meer’ stuurt alternatief naar politiek

Branche 779

Vereniging ‘Geen Pe(Plus) Examens Meer’ stuurt alternatief naar politiek

De Vereniging ‘Geen PE(Plus) Examens Meer’ van Michiel Zoet heeft het door haar beloofde onderzoeksrapport over vakbekwaamheidseisen naar de Vaste Kamercommissie voor Financien gestuurd. Daarin wordt gepleit voor de oprichting van een ‘Beroepsorganisatie voor Financieel Adviseurs’ als alternatief voor de huidige vakbekwaamheidseisen.

Michiel Zoet richtte de vereniging begin vorig jaar op; en wist een aantal van 700 leden te bereiken. Het door hen ingebrachte geld is besteed aan een deskundigenonderzoek door het bureau BMC Advies. Zoet en de zijnen wilden weten in hoeverre de nieuwe vakbekwaamheidseisen voldeden en of er voor de beroepsgroep ook minder verstrekkende alternatieven aan permanente educatie denkbaar zouden zijn waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt. De Vereniging hoopt dat het rapport een plek krijgt op de agenda voor de eerstkomende commissievergadering van de Kamercommissie.

Kleinere kantoren
Uit het rapport blijkt dat ‘de proportionaliteit van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel voor financieel adviseurs en in het bijzonder voor de kleinere regiokantoren met één of twee adviseurs, die breed adviseren, voor discussie vatbaar is’. De onderzoekers, die spraken met vertegenwoordigers van kantoren en brancheorganisaties, geven daar een aantal redenen voor:

 • De cesuur voor het PE(Plus)- examen ligt met 68% erg hoog in vergelijking met de gangbare cesuur in het hoger en wetenschappelijk onderwijs (55%);
 • De rechtspositionele gevolgen van het niet slagen voor het examen zijn groot: het verliezen van de beroepslicentie;
 • Een sociaal vangnet ontbreekt: een hardheidsclausule voor financieel adviseurs die door het niet halen van het examen in financiële problemen komen.
 • Alternatief
  De onderzoekers komen, na gesprekken met stakeholders in de branche, ook tot een alternatief. Aan de politiek wordt de mogelijkheid ‘en eventueel de middelen’ gevraagd om evenals vergelijkbare referentieberoepen een Beroepsorganisatie voor Financieel Adviseurs te gaan oprichten die zich actief bezig gaat houden met de professionalisering en vakbekwaamheid van de individuele beroepsbeoefenaar en daarin een sturende rol heeft richting de overheid.

  Zo’n systeem heeft volgens het rapport de volgende kenmerken:

  • Een beroepsregister en/of keurmerk voor financieel adviseurs;
  • Eigenaarschap van de branche en de beroepsgroep;
  • Ruimte voor maatwerk, specialisatie en differentiatie binnen de professionaliseringsactiviteiten van financieel adviseurs;
  • Een abonnement op de PA (Permanenten Actueel) gekoppeld aan de inschrijving in het register;
  • Mogelijkheid tot tuchtrecht.

  Basisniveau
  In het rapport is te lezen dat de bevraagde adviseurs niet alleen maar negatief zijn over het bestaande PEplus-stelsel. “Het is effectief in de zin dat het heeft bijgedragen aan de borging van het basisniveau van de financiële dienstverlening. De bijdrage van het nieuwe stelsel aan het verbeteren van de vakbekwaamheid van financiële dienstverleners is twijfelachtig. Er zijn veel indicaties dat het huidige systeem professionalisering van financieel adviseurs niet stimuleert, maar eerder in de weg staat.”

  Reageer op dit artikel