nieuws

Verbond van Verzekeraars presenteert innovatieagenda en opent Insurance Academy

Branche 1026

Verbond van Verzekeraars presenteert innovatieagenda en opent Insurance Academy

Het Verbond van Verzekeraars heeft vandaag de innovatieagenda gepresenteerd. Verzekeraars gaan samen aan de slag met nieuwe mogelijkheden voor de markt, zoals cyberverzekeringen, blockchaintechnologie en big data. Verder wordt er ingezet op kennisdeling over innovatie, waardoor verandering een hogere vlucht moet krijgen. Verzekeraars willen zich gezamenlijk sterk maken voor een toekomstbestendige sector, aldus het Verbond.

De Innovatieagenda is volgens het Verbond een logische vervolgstap op het eerdere TNO-rapport uit 2013, waarin 150 maatschappelijke en technologische trends staan beschreven, en de opening van het Insurancelab in 2015. In de agenda, die in samenwerking met TNO is opgesteld, staan vijf actielijnen voor de komende twee jaar geformuleerd om de innovatie beleidsmatig aan te pakken. De Insurance Academy heeft de taak gekregen om de actielijnen verder vorm te geven.

Kansen en obstakels
“De activiteiten van verzekeraars hebben steeds meer te maken met digitalisering en innovatie. Het is aan het Verbond de taak om de nieuwe kansen en obstakels hiervan voor verzekeraars in kaart te brengen “, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. Naast het verkennen van kansen en obstakels voor de sector, zullen verzekeraars onder leiding van het Verbond het gesprek aan gaan met onder andere de AFM en DNB om ruimte te creëren zodat zij kunnen experimenteren met nieuwe mogelijkheden.

Insurance Academy
Om het aanbod voor Verbond-leden verder te professionaliseren, heeft het Verbond ook de Insurance Academy gelanceerd. De nadruk ligt hier op het vergroten en verspreiden van kennis, verbinden van leden en stakeholders en innovatie. “Niet geheel nieuw voor ons, we organiseren al flink wat”, legt directeur Leo De Boer uit. “Maar vanaf nu doen we dat allemaal onder de vlag van de Insurance Academy. Dat zorgt voor een steviger fundament.”

Kennis
Het Verbond merkt dat de vraag van de klant steeds sneller verandert, evenals de mogelijkheden om daarop in te spelen. Daarom vindt de brancheorganisatie dat de kennis van medewerkers verzekeraars up-to-date moet zijn en verder moet reiken dan vandaag. De Boer: “Bij het Verbond en bij onze leden zit ontzettend veel kennis. Dat merken we vaak genoeg tijdens bijeenkomsten en vergaderingen. In de Insurance Academy willen we die beter samenbrengen en bijvoorbeeld koppelen aan de kennis van externe partijen.”

Reageer op dit artikel