nieuws

Van Vroonhoven in FD: ‘Rentederivatendossier was leermoment’

Branche 1851

Van Vroonhoven in FD: ‘Rentederivatendossier was leermoment’

In een gesprek met het FD zegt AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven dat de toezichthouder zich assertiever wil gaan opstellen bij verzoeken uit politiek en samenleving om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De AFM heeft daarbij geleerd van de nare ervaringen van het rentederivatendossier, zegt Van Vroonhoven.

Van Vroonhoven tegen de krant: “De verwachtingen zijn hooggespannen maar we moeten nadrukkelijker voor onszelf besluiten of we ergens kunnen en moeten instappen en niet zo maar aannemen dat we aan een verzoek moeten voldoen”.

Gisteren verscheen een uiterst kritisch extern rapport over de AFM die het rentederivatendossier niet adequaat behandelde. Van Vroonhoven spreekt nu zelfs van een keerpunt in het toezicht waar sinds de kredietcrisis zowel de verwachtingen als taken enorm zijn toegenomen.

Druk vanuit Tweede Kamer
In het begin vond de AFM dat banken niet langer rentederivaten aan het MKB zou mogen verkopen tenzij het in hun belang was. Maar door druk vanuit de Tweede Kamer besloot de toezichthouder medio 2014 te beoordelen of het klantbelang wel centraal stond bij de 17.000 afgesloten derivatencontracten. De AFM zou ook oordelen over een compensatie.

AFM mistte expertise
De toezichthouder mistte alleen de noodzakelijke expertise van de MKB-markt, en had ook onvoldoende capaciteit om dit gevoelige dossier in goede banen te leiden. Relatief veel junior medewerkers besteedden een kwart van hun tijd aan het project. Zij konden niet op tegen de ervaren juristen en experts van de banken. Met elke bank werden bovendien andere afspraken gemaakt over de herbeoordeling van de contracten, dossiers werden niet systematisch vastgelegd. Medewerkers waren ook terughoudend in het afgeven van noodsignalen en als die al werden geuit, werden die onvoldoende opgepakt.

Van Vroonhoven: cultuur is al veranderd
Van Vroonhoven zegt tegen het FD de gang van zaken te betreuren, maar het vooral als een leermoment te zien. “We hebben sinds 2014 stappen gezet om de interne organisatie te versterken. We hebben geïnvesteerd in kwaliteitscontrole, een einde gemaakt aan de onduidelijkheid in verantwoordelijkheden (…) en we gaan nu de risicomonitoring versterken en werken aan een cultuur van feedback en persoonlijk leiderschap.”

De voorzitter van de raad van toezicht, Paul Rosenmöller, zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het zittende bestuur, juist vanwege de stappen die al zijn gezet.

Reageer op dit artikel