nieuws

Tarieven doorlopend toezicht verhoogd, kleine partijen ‘extra ontzien’

Branche 2425

Tarieven doorlopend toezicht verhoogd, kleine partijen ‘extra ontzien’

Kleine partijen zijn dit jaar ‘extra ontzien’ bij het vaststellen van de tarieven voor doorlopend toezicht. Dat meldt minister Dijsselbloem bij de presentatie van de regeling bekostiging financieel toezicht 2016. Het totaal aan toezichtkosten is gestegen. Voor de AFM is bij het berekenen van de toezichtkosten uitgegaan van een begroting van € 92,2 miljoen, bij DNB gaat het om € 153,4 miljoen.

Adviseurs en bemiddelaars gingen in 2015 fors meer betalen dan in 2014. Ook in 2016 stijgt hun bijdrage aan het toezicht, te weten met 3,6%. Het vaste tarief gaat van € 820 naar € 850. Voor de eerste twintig fte’s van een bedrijf moest de ondernemer in 2015 € 337 per persoon ophoesten, dat wordt voor 2016 € 349,13.

De tariefstijging voor adviseurs en bemiddelaars is lager dan de gemiddelde stijging van 6,4% voor alle bij de AFM onder toezicht staande ondernemingen. Dit wordt volgens de AFM veroorzaakt door de toename in het totaal aantal medewerkers dat zich bezighoudt met financiële dienstverlening. “Hierdoor wordt het totaalbedrag binnen uw categorie verdeeld over meer medewerkers en stijgt het tarief per medewerker relatief minder dan gemiddeld.”

Extra ontzien
In 2015 werden kleine partijen ontzien vanwege het wegvallen van de overheidsbijdrage. Tijdens een overleg over regeldruk in december werd aan VVD-kamerlid Aukje de Vries toegezegd om te bezien of kleine partijen bij het vaststellen van de toezichtkosten voor 2016 nog verder konden worden ontzien. De minister schrijft daar nu over dat de tarieven met een gelijk percentage zijn verhoogd: “Daar waar kleine partijen in 2015 zijn ontzien is daar in 2016 aan vastgehouden. Hoewel het totaal aan toezichtkosten is gestegen, is deze stijging minimaal gelijkmatig verdeeld over de partijen, zodat het ontzien van kleine partijen in 2015 wederom doorwerkt in de tarieven voor 2016.”

Variabel deel
Bij de tarieven die worden opgelegd door DNB is er volgens Dijsselbloem in de meeste categorieën bovendien voor gekozen om de stijging zoveel mogelijk op te vangen door het verhogen van de tarieven voor het variabele deel van de heffing. “Omdat dit deel afhangt van de omvang van de onderneming en grotere partijen meer variabel tarief betalen, dragen zij zo een groter deel van de stijgingen dan kleine partijen.” Dit werkt gunstig uit voor kleine verzekeraars en ppi’s.

Voor de AFM is bij het berekenen van de toezichtkosten uitgegaan van een begroting van € 92,2 miljoen. “Dit is inclusief het voorwaardelijke bedrag van € 0,9 miljoen dat in de begroting van de AFM voor nieuwe taken is opgenomen. Indien de wetsvoorstellen die de nieuwe taken aan de AFM toekennen in 2016, deels, niet of later dan gepland worden aangenomen dan zal het hierop betrekking hebbende bedrag via het exploitatieverschil over 2016 in 2017 met de markt worden verrekend”, aldus de minister.

De begroting van DNB in 2016 bedraagt € 153,4 miljoen en is daarmee € 1 miljoen hoger dan de begroting in 2015.

Reageer op dit artikel