nieuws

Nieuwe voorman CDFD zet zich in voor ‘waarde(n)volle professionals’

Branche 4233

Nieuwe voorman CDFD zet zich in voor ‘waarde(n)volle professionals’

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft een nieuwe voorzitter: Paul Zevenbergen (1964). Hij volgt Olaf McDaniel op, die vanaf 2008 de voorzittershamer hanteerde.

Paul Zevenbergen zet, aldus het benoemingsbericht, ‘graag zijn kennis en ervaring in om als voorzitter van het CDFD een belangrijke bijdrage te leveren aan de deskundigheidsbevordering van waarde(n)volle financiële professionals’.

Examinering
Zevenbergen is lid van het dagelijks bestuur bij de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De NVAO beoordeelt de kwaliteit van het universitair en hoger beroepsonderwijs. Zevenbergen heeft de studiegebieden economie, financiën, bedrijfskunde en recht in portefeuille en daarnaast onderwerpen als integriteit en examinering.

Raakvlak
Ook vanwege zijn diverse andere bestuurlijke functies heeft hij uitgebreide bestuurlijke en toezichthoudende ervaring op landelijk niveau. Ook heeft hij ervaring in het bedrijfsleven. Hij was werkzaam bij Boer en Croon, laatstelijk als partner. Het raakvlak tussen overheid en bedrijfsleven is voor hem bekend terrein, volgens het CDFD

De voorzitter zal samenwerken met vier andere collegeleden: Judith Scherrenberg, Fred de Jong, Aloys Harmsen en Cor Sluijter. Van collegeleden wordt een inzet van gemiddeld acht uur per week verwacht.

Reageer op dit artikel