nieuws

Nederland blijft nog achter op gebied van InsurTech

Branche 2227

Nederland blijft nog achter op gebied van InsurTech

Sinds 2014 is een sterke stijging te zien in het aantal investeringen in startups die zich bezighouden met innovatie in de verzekeringsbranche. Zo werd in 2015 ruim een miljard geïnvesteerd en in 2016 lijkt dit record te worden verbroken. Het speelt zich echter vooral in het buitenland af blijkt uit een whitepaper van Baken Adviesgroep.

Baken Adviesgroep deed onderzoek naar ruim 300 startups. Op basis van de inventarisatie en analyse van de bedrijven wordt een beeld geschetst van InsurTech als een bloeiende sector die waardevolle lessen biedt en kansen identificeert voor verzekeraars, financiële intermediairs en volmachten. De opkomst van deze sector wordt hoofdzakelijk gedreven door technologische vooruitgang en de veranderde eisen en wensen van een nieuwe generatie consumenten. Consumenten die steeds meer gepersonaliseerde service willen die een duidelijker nut hebben; nieuwe technologieën kunnen dit waarmaken. Deze ontwikkelingen, in combinatie met de uitgebreide aandacht en ondersteuning voor startups vanuit overheden en investeerders vormen een zeer vruchtbare grond voor InsurTech.

Volledige bedrijfsketen
Uit het onderzoek blijkt dat InsurTech startups actief zijn over de volledige bedrijfsketen van verzekeraars. Ze richten zich op innovatie van risicomanagement tot claimmanagement, service en distributie. Door zich te specialiseren en nieuwe technologieën optimaal te gebruiken zijn ze in staat bepaalde functies te innoveren en beter en efficiënter uit te voeren dan de traditionele verzekeraar. Uit de analyse blijkt daarnaast dat veel InsurTech startups hun focus leggen op distributie. Ruim 30% van de geanalyseerde startups richt zich op advisering en/of brokering.

Nederland nog beperkt
“Weliswaar zijn een aantal van de genoemde startups ook in Nederland actief, maar de Nederlandse verzekeringsbranche is er nog maar mondjesmaat mee bezig”, zegt Laurens van Graafeiland, partner van Baken Adviesgroep. “Ze studeren er wel op, maar zijn er nog niet actief mee bezig. Je ziet wel dat partijen als Allianz vanuit het Duitse hoofdkantoor erin investeren. Wij vinden dat inderdaad vreemd en dat is ook de reden dat wij deze whitepaper hebben geschreven. Verzekeraars moeten het niet zien als bedreiging, maar er mee aan de slag gaan. Door vergaande automatisering zal er steeds minder handwerk nodig zijn. Dit gaat leiden tot banenverlies en ook de premies zullen daardoor dalen. Men moet er dus mee aan de slag. Nu zitten er nog teveel personeelskosten in de premie”, aldus Van Graafeiland.

Baken Adviesgroep is ook spreker op am:innosurance. De whitepaper kan opgevraagd worden door een mail te sturen naar info@bakenadviesgroep.nl.

Reageer op dit artikel