nieuws

Ministerie van Financiën: ASR gaat ondanks claims naar de beurs

Branche 1469

Ministerie van Financiën: ASR gaat ondanks claims naar de beurs

Het ministerie van Financiën heeft laten weten dat procedures over woekerpolissen “in overweging zijn genomen bij de toets of verzekeraar ASR klaar is voor de beursgang. Op basis van alle beschikbare informatie en ondersteund door advies van deskundigen, heeft NLFI geconcludeerd dat ASR klaar is voor een eventuele beursgang. De brief van stichting Woekerpolisproces, die refereert aan een langer lopende zaak, verandert daar dus niets aan.”

Over de uitvoering van de Wabeke-regeling houdt het ministerie zich op de vlakte. “De akkoorden zijn gesloten tussen de verzekeraars en consumentenstichtingen. De overheid is geen partij en gaat dus ook niet over de uitleg van de akkoorden. Wel kan het Kifid of de burgerlijke rechter, net zoals bij andere overeenkomsten, uitspraak doen als een geschil wordt voorgelegd.”

Eind niet in zicht
Eerder vandaag
werd bekend dat voormalig financieel ombudsman Jan Wolter Wabeke zich vanavond bij EenVandaag voor het uitspreekt over de woekerpolisaffaire. “De strijd tussen verzekeraars en consumentenorganisaties in de woekerpolisaffaire escaleert. Verzekeraars en claimstichtingen verharden in hun toon en standpunten, waardoor een einde van deze affaire waarschijnlijk nog jaren op zich laat wachten”, aldus Wabeke.

Terugblik
Bij EenVandaag blikt Wabeke vanavond terug op de woekerpolisaffaire en zijn eigen rol daarin. Volgens de voormalig ombudsman zijn de verhoudingen tussen partijen alleen maar aan het verslechteren. “Dat wat nu gebeurt, hadden we destijds willen voorkomen. Verzekeraars worden steeds argwanender, verkrampter en terughoudender, en consumentenstichtingen worden luidruchtig en kritischer. Het escaleert nu alleen maar.”

Tijdbom
Terugkijkend zegt Wabeke dat hij de politiek en de financiële sector vaak voor de risico’s heeft gewaarschuwd. “Ik heb in mijn periode als Ombudsman bijna jaarlijks gewezen op de problematiek van deze polissen. En daar werd eigenlijk nooit iets mee gedaan. Er zijn destijds veel producten ontwikkeld waarvan je kan zeggen: hadden we dat wel moeten hebben? Ik denk dat men niet voldoende heeft beseft wat voor tikkende tijdbom dit was.”

Claim
De aanbeveling van Wabeke over het compenseren van gedupeerden is onderwerp van een conflict tussen de stichting Woekerpolisproces en ASR. Volgens de stichting neemt ASR niet alle kosten mee in het berekenen van de compensatie van gedupeerden. Die zouden daardoor gemiddeld een paar duizend euro te weinig aan compensatie ontvangen. Wabeke is duidelijk over zijn aanbeveling: alle kosten vallen eronder. “De gedachte was: álle kosten. Niet achter de komma’s gaan zitten peuteren.”

Reageer op dit artikel