nieuws

Michiel Zoet over PE-plicht: ‘Middel is erger dan de kwaal’

Branche 1906

Michiel Zoet over PE-plicht:  ‘Middel is erger dan de kwaal’

De Vereniging ‘Geen PE(Plus) Examens Meer’ wil af van de huidige PE-plicht en het toetsen van de vakbekwaamheid overlaten aan een ‘Beroepsorganisatie voor Financieel Adviseurs’. Vijf vragen aan oprichter Michiel Zoet. Hij stuurde een rapport over de huidige eisen en het alternatief naar de Tweede Kamer.

Jullie willen af van het huidige PE-systeem. Zijn er dan zoveel afhakers in de branche door de huidige eisen?

“Ik kan het niet staven, maar binnen de brancheorganisatie waar ik lid van ben, Adfiz, hoor ik wel veel verhalen van bedrijven die stoppen of kiezen voor samenvoeging met een ander bedrijf vanwege de PE-druk. Met name oudere adviseurs hebben daar vaak geen trek in. Voor kleine bedrijven is het sowieso lastig. Een groot kantoor functioneert meer als een Febo, je trekt een laatje open en haalt er een adviseur uit die je aan zijn PE-verplichtingen laat voldoen. Een klein kantoor heeft die ruimte niet.”

Is leeftijd een goed argument om te ageren tegen de huidige PE-plicht?

“Je moet wel in aanmerking nemen dat iemand van 63 op een hele andere manier leert dan iemand die net de branche binnenstapt. Er zit een grote mate van willekeur in de vragen die bij de PE-examens worden gesteld, terwijl een oudere adviseur op basis van zijn kennis vaak al jaren goed advies levert.”

De cesuur die wordt gehanteerd van 68% om te bepalen of iemand geslaagd is vinden jullie te hoog ten opzichte van de 55% die wordt gehanteerd in het hoger onderwijs. Ligt de norm in het hoger onderwijs niet gewoon te laag?

“Je kunt nu in ieder geval zeggen dat onderwijs en praktijk niet meer op elkaar aansluiten. Als je een HBO’er in huis haalt, kun je hem of haar ook nauwelijks iets meer laten doen dan polissen in laten voeren. Ten aanzien van de PE-plus examens heeft de minister gezegd dat hij 68% hanteert omdat het om multiple choice vragen gaat en hij de kans op goed gokken daarin wil verdisconteren. Alleen als er achteraf onduidelijke vragen worden geschrapt telt dat bij de berekening van de cesuur niet mee. In mijn beleving word je dan behandeld als een schooljongen en niet als een ondernemer.”

Jullie stellen dat de huidige PE-vereisten de kwaliteit van advies eerder kwaad dan goed doen, hoe bedoel je dat?

“Adviseurs weten prima waar ze wel of niet aan kunnen beginnen. Als hier morgen iemand binnenstapt die een heel heel groot schip wil verzekeren stuur ik hem door naar een ander omdat het niet mijn branche is. Doordat iedereen nu aan dezelfde eisen moet voldoen, steekt niemand meer zijn kop boven het maaiveld uit en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Let wel, ik begrijp heel goed het belang van permanente educatie en ook de achterliggende redenen om met dit stelsel te komen. Alleen is ondertussen ook het provisiegedreven advies verdwenen en zou je moeten kijken of de huidige PE-plicht niet contractproductief werkt als je de advieskwaliteit wilt verbeteren.”

Maar de CFD stelt de legitimiteit van het provisieverbod juist ter discussie. Heb je daar bij jouw missie geen last van?

“Ook ten aanzien van het provisieverbod geldt dat je bijvoorbeeld bij de overlijdensrisico en -uitvaartverzekering kunt afvragen of het middel niet erger is dan de kwaal. Als je op voorhand tegen de klant moet zeggen dat hij 150 euro moet betalen aan advieskosten wordt goed advies op die terreinen bijna onmogelijk. Terwijl aan de andere kant een uitvaartverzekeraar wel 300 euro extra pakt op een polis omdat hij het zogenaamde advies gewoon verwerkt in de premie.”

Reageer op dit artikel