nieuws

Examentraining (41): Hypothecair krediet

Branche 6487

Examentraining (41): Hypothecair krediet

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 40 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Hypothecair krediet.

Casus
Paul (49) en Karin (47) zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Na een huwelijkse periode van tien jaar hebben zij besloten te gaan scheiden. Er zullen zaken verdeeld moeten worden.

Gegevens echtelijke woning:
– marktwaarde woning € 300.000
– eigenwoningschuld € 325.000
– hypotheekrente 4% (nog 8 jaar vast)
– vergelijkingsrente 2%
– waarde KEW € 100.000
– looptijd polis tot 2036
– maandelijkse inleg € 325

De woning was voor beiden hun eerste eigen woning en deze is gekocht in 2006.

Pensioengegevens Paul:

Datum Opgebouwd ouderdomspensioen
01-05-1992 Paul treedt in dienst bij zijn werkgever € 0,-
01-07-1998 Paul en Karin gaan samenwonen € 9.500,-
01-04-2006 Trouwdatum Paul en Karin € 21.000,-
01-05-2016 Datum echtscheiding € 45.500,-

Wensen van Paul en Karin:
Paul en Karin willen de KEW verdelen in de verhouding 50-50. Karin overweegt een nieuwe woning te kopen. Paul blijft in de voormalige echtelijke woning en neemt zowel het eigendomsdeel als de eigenwoningschuld van Karin over. Daarnaast zullen Paul en Karin overgaan tot verevening van het pensioen van Paul en eventuele saldi van spaarrekeningen. De inboedel en overige bezittingen zijn al verdeeld.

Vraag 1
Paul zal als gevolg van de echtscheiding alimentatie gaan betalen. Hij vraagt zich af welk risico voor hem dan het meest zal toenemen. Welk risico zal de adviseur aanmerken als het meest toenemende risico?

a. Kortlevenrisico.
b. Langlevenrisico.
c. Werkloosheidsrisico.
d. Arbeidsongeschiktheidsrisico.

Toetsterm 1d.2
De kandidaat kan uitleggen hoe risico’s als betaalbaar houden en het renterisico in alle relevante situaties beter beheersbaar worden.

Vraag 2
Hoe hoog is het wettelijk recht op het deel van het ouderdomspensioen van Paul waar Karin na de echtscheiding aanspraak op kan maken?
Vul hieronder het juiste bedrag in. Rond het bedrag af op hele euro’s.

€…

Toetsterm 3e.4
Handelen in geval van wijzigingen in de omstandigheden van de klant.

Vraag 3
De voormalig echtelijke woning heeft op het moment van verdeling een onderwaarde. Paul wil deze onderwaarde aan Karin vergoeden. Welk gevolg heeft deze onderwaarde voor Paul en/of Karin als Paul na de scheiding de woning en de eigenwoningschuld op zijn naam laat stellen?

a. Paul en Karin realiseren beiden een restschuld.
b. Alleen Paul realiseert een restschuld.
c. Alleen Karin realiseert een restschuld.

Toetsterm 3c.1
Een passende hypotheekconstructie opstellen.

Vraag 4
Karin overweegt om na de scheiding een eigen woning te kopen. Zij heeft een leuke woning op het oog, maar deze bewoners willen nog een behoorlijke periode in de woning blijven wonen. Op enig moment gaat Karin naar een hypotheekadviseur toe. De hypotheekadviseur vraagt vervolgens aan Karin terug te komen voor een definitief hypotheekadvies als zij de transportdatum weet.

Waarom kan de adviseur pas een passend advies opstellen als deze datum bekend is?

a. Het overgangsrecht kan verloren gaan.
b. De LTV-norm kan worden verlaagd.
c. De LTI-norm kan worden gewijzigd.

Toetsterm 3c.2
Het advies onderbouwen

Vraag 5
Karin blijft na de echtscheiding de maandelijkse premie voldoen voor haar deel van de verdeelde KEW. Zij is van plan om bij de aankoop van een nieuwe woning de polis weer te gaan benutten als KEW.
Voor welke datum zal Karin dan een eigen woning moeten hebben, als zij deze polis weer wil benutten als KEW?

a. 31 december 2016.
b. 1 mei 2017.
c. 31 december 2017.

Toetsterm 1e.12
De kandidaat kan uitleggen en berekenen wat de gevolgen zijn van het afkopen, wijzigen, (fiscaal) voortzetten en het verpanden van een KEW, SEW en BEW.

Vraag 6
Bijlage: contante waarde tabel

Paul overweegt om de gehele hypotheek over te sluiten naar een andere rentevaste periode.
Hij mag jaarlijks 10% van de hoofdsom boetevrij aflossen. Paul wil, voordat hij een besluit neemt, weten hoe hoog de boete zal zijn die hij moet betalen.

Hoe hoog is de contante waarde van de boete die Paul bij oversluiten van de geldlening moet betalen?

Vul hieronder het juiste bedrag in. Rond het bedrag af op hele euro’s.

€…

Toetsterm 1e.10
De kandidaat kan de gevolgen van vervroegde aflossing uitleggen en hiervan de regels toepassen en berekeningen maken.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel