nieuws

DNB en AFM kijken naar vergunningen Fintech

Branche 1857

DNB en AFM kijken naar vergunningen Fintech

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kijken of ze meer kunnen doen om technologische innovatie in de financiële sector te bevorderen. De toezichthouders zoeken uit of ze Fintechs meer ruimte kunnen geven, door veranderingen door te voeren in hun vergunningverlening. Dat blijkt uit een publicatie van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC).

Samen met Fintech-ambassadeur Willem Vermeend heeft het comité gesproken over de gevolgen van technologische ontwikkeling in de financiële sector voor de financiële stabiliteit. “Voorop staat dat de potentiële voordelen van technologische innovatie groot zijn: betere dienstverlening, lagere kosten, meer transparantie over kwaliteit en prijzen, en een hogere efficiëntie. Nieuwe producten en/of toetreders vergroten daarbij de diversiteit, concurrentie en dynamiek in de financiële sector. Dit kan bijdragen aan een stabieler financieel systeem op middellange termijn”, aldus het comité.

Beperkte impact
Door nog de geringe omvang is het comité van mening dat de impact van Fintech op de financiële stabiliteit op dit moment beperkt is. “Wanneer Fintech een vlucht neemt, kunnen risico’s ontstaan in de vorm van druk op de verdienmodellen van gevestigde partijen, versterking van de economische cyclus in kredietverlening en nieuwe marktconcentraties. Tevens kunnen nieuwe gedragsrisico’s ontstaan, zoals rond intransparante verdienmodellen en onvoldoende bescherming van persoonsgegevens.”

Risico’s
Het FSC constateert dat bij Fintech vooralsnog het financiële stabiliteitsrisico kleiner is dan het risico dat kansen worden gemist die verdere ontwikkeling kan bieden. “Voor het wegnemen van knelpunten voor de groei van Fintech is een open houding van en goede samenwerking tussen regelgevers en toezichthouders van belang. In dit licht onderzoeken AFM en DNB de mogelijkheden voor gedifferentieerde vergunningverlening om technologische innovatie te faciliteren.” AFM en DNB publiceren volgens het comité hierover binnenkort een gezamenlijk discussiedocument.

Reageer op dit artikel