nieuws

De Verzekeringsrealist zoekt kapitaal voor overname portefeuilles

Branche 3984

De Verzekeringsrealist zoekt kapitaal voor overname portefeuilles

Financieel dienstverlener De Verzekeringsrealist (Laren), opgericht per 30 april 2015 en onderdeel van de Camelot Adviesgroep,  is op zoek naar investeerders die in totaal € 500.000 willen investeren om twee verzekeringsportefeuilles over te nemen. Met de overname van deze twee portefeuilles verwacht het bedrijf de omzet te verdrievoudigen.

De Verzekeringsrealist heeft via volmachtpartner Risk (Nieuwgein) een volmacht van circa 22 Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. Op de website voordegroei.nl, waar de crowdfundingsactie wordt toegelicht, staat te lezen dat de veranderingen in het verzekeringslandschap kansen biedt om portefeuilles van andere assurantietussenpersonen te kopen tegen lagere prijzen dan tot voor kort mogelijk was. Het gecontroleerd opkopen van verzekeringsportefeuilles en deze efficiënt integreren in de eigen polisdatabase is dan ook een wezenlijk onderdeel van de groeistrategie van het bedrijf.

Risico
Voordegroei heeft deze lening beoordeeld met een ‘goed’ en de bijbehorende ‘A-rating’. Volgens de analisten hebben de over te nemen portefeuilles een stabiele premieomzet. Als zekerheid voor de lening zijn de onderliggende assurantieportefeuilles en de verzekeringsprovisies verpand. Naast De Verzekeringsrealist zijn de beide onderliggende holdings mede kredietnemer op de leenovereenkomst. De 5-jarige earn out regeling wordt achtergesteld ten opzichte van de financiering via Voordegroei. Verder zijn er geen externe financieringen aanwezig.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte voor de aankoop van de twee verzekeringsportefeuilles is € 750.000. Hiervan wordt € 250.000 gefinancierd via een zogeheten earn out regeling. Deze earn out regeling van € 250.000 wordt gefinancierd door de verkoper en is een lening die wordt afgelost in vijf jaar. De rente hierop bedraagt 0%. De aanvullende financieringsbehoefte bedraagt dus € 500.000. In de twee verzekeringsportefeuilles die worden aangekocht zijn ruim 8.000 polissen aanwezig. De twee portefeuilles hebben samen een doorlopende provisie van € 250.000. De overnameprijs is een factor 3. Inmiddels is € 162.000 opgehaald.

De Verzekeringsrealist
De directie van De Verzekeringsrealist bestaat uit Erik Olieman en Thijs Bouvy. Olieman is algemeen directeur, medeoprichter en al twintig jaar werkzaam in de financiële dienstverlening, waarvan zestien jaar als zelfstandig ondernemer en financieel planner. Bouvy is eveneens oprichter en commercieel directeur van het bedrijf. Bouvy heeft zijn wortels onder meer in de ICT. De Verzekeringsrealist is actief in schade-, leven- en inkomensverzekeringen voor particulieren en MKB bedrijven. Het bedrijf is sinds 2015 onderdeel van een groep bedrijven die onderneemt op het gebied van advies en bemiddeling omtrent verzekeringen.

Andere visie
Olieman heeft naar eigen zeggen een andere visie op  de marktontwikkelingen. “Wij verwachten dat eind 2016 en begin 2017 uiteindelijk toch nog veel assurantietussenpersonen zullen stoppen, mede in verband met de diploma-eisen. Het aanbod van verzekeringsportefeuilles wordt dan groter dan de vraag. Vandaar dat wij nu willen inkopen en op die manier schaalvergroting willen bewerkstelligen. Voor het aankopen van de portefeuilles hebben we een aparte bv opgezet en dat is De Verzekeringsrealist”, aldus Olieman. De naam van de verkopende partij kan Olieman nog niet bekend maken. “Vooralsnog nemen we alleen de portefeuilles over en misschien één personeelslid.” Bij Camelot Adviesgroep, waar naast De Verzekeringsrealist ook Stegenga Adviesbureau deel van uitmaakt, werken vijf mensen. De provisieomzet bedraagt op dit moment € 400.000.

Korting
Om het investeren aantrekkelijk te maken krijgt iedere investeerder die ook klant is of wordt bij De Verzekeringsrealist in 2016, een korting van 25%  aangeboden op de premie van het pakket als zij hun volledige verzekeringspakket overzetten of afsluiten bij De Verzekeringsrealist. De aanbieding geldt voor een periode van twee jaar.

Reageer op dit artikel