nieuws

De essentie van risicoleiderschap

Branche 3587

De essentie van risicoleiderschap

Tijdens het symposium De waarde van advies IV kregen adviseurs tijdens de workshop ‘Risicoleiderschap’ een inkijkje in de essentie van dit vakgebied. Gerard Rooks (vanuit Voorzie verantwoordelijk voor De Ruimtemakers) en Martin van Staveren (VSRM) gingen onder meer in op communicatie over en grip krijgen op risico’s.

“Kiezen voor communicatief risicomanagement geeft blijk van risicoleiderschap”, vertelde Gerard Rooks. “Het is echt anders dan wat veel bedrijven nu nog doen met controletaken voor staffunctionarissen en vuistdikke managementrapportages. Risicoleiderschap gaat over het inspireren van mensen om ‘van onderop’ risico’s in kaart te brengen.”

‘Benut alle kennis’
Volgens Martin van Staveren weten mensen in alle lagen van een bedrijf precies welke risico’s aan hun eigen werkzaamheden kleven. “Breng ze in kaart. Er is geen controller of risicomanager die dit beter kan dan de mensen in een organisatie zelf. Maak risico’s met elkaar bespreekbaar en dóe er zo nodig iets mee. Als je je mensen inspireert dit permanent te doen, ben je een risicoleider.”

Profiel van een risicoleider
In de workshop gaf Martin diverse beschrijvingen van een risicoleider (m/v). Deze:

  • vaart op zijn mensen;
  • accepteert dat hij niet alles zelf weet;
  • Maakt tijd vrij om met mensen te praten, interpretaties te ontrafelen;
  • houdt steevast het doel en de route ernaartoe voor ogen;
  • bouwt aan een bedrijfscultuur waarin ‘vertrouwen’ de boventoon voert;
  • stimuleert mensen fouten toe te geven om ervan te leren.

Martin: “Heel veel risico’s zijn al ergens bekend, je moet ze alleen boven water halen en vroeg signaleren. Dan kun je ze opvangen en oppakken. Kijk naar drama’s als de monstertruck in Haaksbergen of de bouwkranen in Alphen aan den Rijn. Daar zijn helaas risico’s opgetreden die vooraf bekend waren. Er was alleen te weinig mee gedaan.”

Omgaan met risico’s, niet beheersen
Martin: “Een risicoleider is iemand die ‘omgaat met risico’s’ en ze niet wil beheersen Dat laatste werkt soms juist contraproductiviteit in de hand. Of overregulering met de illusie van controle. Of tot nieuwe risico’s, zoals bij de ramp met het vliegtuig van GermanWings. Door de afgesloten cockpitdeuren die na ‘9/11’ gangbaar zijn, werd het ‘gevaar van buiten’ geminimaliseerd, maar het ‘gevaar van binnen’ bleek net zo dodelijk.”

Bewustzijn kweken
Wanneer doe je het goed en wanneer niet? Een eensluidend antwoord is er niet, maar risicoleiderschap is een veelbelovend begin. Martin: “Er moet in bedrijven, maar ook in de maatschappij, veel vaker open worden gesproken over risico’s. Er kúnnen dingen misgaan, maar door je bewust te zijn van risico’s ondervang je heel veel.”

De Ruimtemakers ontwikkelde met de Universiteit Twente een pre-masterprogramma over risicoleiderschap. Klik hier voor meer informatie over deze pre-master.

De workshop ‘Risicoleiderschap’ werd gegeven op het symposium De Waarde van Advies IV, thema Leiderschap van Avéro Achmea op 25 mei 2016. Voor artikelen van de overige sprekers en een samenvattend filmpje van de dag, klik hier.

Reageer op dit artikel