nieuws

CDFD start in 2017 met analyse vakbekwaamheidsbouwwerk

Branche 2314

Minister Dijsselbloem heeft het CDFD gevraagd om na het aflopen van de overgangstermijn (die loopt tot 1 januari 2017) te beginnen met een analyse van het huidige vakbekwaamheidsbouwwerk. Het CDFD zal daarin voorstellen doen voor aanpassing van het bouwwerk. De analyse zal antwoord geven op de vraag in hoeverre de modulaire opbouw van het bouwwerk en de beroepskwalificaties voldoende aansluiten op de praktijk. Dat schrijft de minister van Financiën aan de Kamer.

“De afgelopen maanden hebben mij en het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) een aantal verzoeken bereikt om aanpassingen aan het vakbekwaamheidsbouwwerk door te voeren. Deze verzoeken zijn van diverse aard, zoals het introduceren van nieuwe Wft modules, splitsing van bestaande modules, overheveling van onderwerpen (eindtermen) van de ene naar de andere module en voorstellen om advisering over bepaalde producten vrij te stellen”, aldus de minister.

Desintegratie
Hij vindt het onwenselijk om mogelijke aanpassingen aan het bouwwerk door te voeren gedurende de overgangsperiode, die loopt tot 1 januari 2017. “Daarnaast is het van belang om deze verzoeken in samenhang te beoordelen vanwege de modulaire structuur van het bouwwerk. Wijziging van bepaalde modules kan bijvoorbeeld leiden tot desintegratie van het bouwwerk als geheel”, schrijft Dijsselbloem.

Aanpassing bouwwerk
Hij laat weten dat hij het CDFD heeft gevraagd om in 2017 te beginnen met een analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk. In deze analyse zal het CDFD de ontwikkelingen op de financiële markten alsmede de (ontvangen) verzoeken van marktpartijen betrekken en voorstellen doen voor aanpassing van het bouwwerk. “De analyse zal antwoord geven op de vraag in hoeverre de modulaire opbouw van het bouwwerk en de beroepskwalificaties voldoende aansluiten op de praktijk”, belooft de minister.

Consultatie
Voordat het CDFD een definitief advies aan de minister zal uitbrengen, worden voorstellen tot wijziging via een consultatie aan de markt voorgelegd. “Mocht uit deze analyse naar voren komen dat veranderingen aan het bouwwerk gewenst zijn dan kunnen deze per 1 april 2019 (na het einde van de eerste reguliere permanente educatie (PE)-cyclus) worden doorgevoerd.”

Reageer op dit artikel