nieuws

Branche kan weer PE-actualiteiten aandragen bij CDFD

Branche 1171

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is gestart met de consultatie van de PE-actualiteiten van 2017. Aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten krijgen weer de mogelijkheid om PE-actualiteiten in te dienen. Daarnaast is het mogelijk wijzigingen van bestaande toetstermen of nieuwe toetstermen voor te stellen die passen bij deze actualiteiten.

De actualiteiten, die aangeleverd kunnen worden tot 11 juli 2016, worden door de PE-commissie geselecteerd en tot 9 september 2016 ter consultatie aan de markt aangeboden. Vervolgens wordt de minister van Financiën door het CDFD geadviseerd over de actualiteiten. Vanaf 1 april 2017 worden de geselecteerde actualiteiten in de PE-examens opgenomen.

Het advies heeft betrekking op de aanpassing van de PE-examens en initiële examens. Eventueel kunnen ook nieuwe of wijzigingen van bestaande toetstermen worden opgegeven. Het CDFD stelt wel eisen aan de actualiteiten. Zo moet een actualiteit hebben plaatsgevonden in het kalenderjaar 2016 en een wetswijziging of besluit wordt pas in de PE-examens opgenomen als vast staat dat deze vanaf 1 januari 2017 door gaan.

Reageer op dit artikel