nieuws

Bestuur AFM krimpt; Merel, Femke en Gerben trekken de kar

Branche 1981

Bestuur AFM krimpt; Merel, Femke en Gerben trekken de kar

Het aantal bestuursleden van de AFM gaat terug van vier naar drie. Minister Dijsselbloem heeft met deze krimp ingestemd op voorstel van de raad van toezicht van de toezichthouder. De stroomlijning van het bestuur sluit volgens de AFM aan bij de veranderingen die vanaf 2015 zijn ingevoerd om de interne organisatie te vereenvoudigen en het besturingsmodel verder aan te scherpen.

De drie overblijvende bestuurders zijn Merel van Vroonhoven, Femke de Vries en Gerben Everts. Everts wordt per 1 november 2016 opnieuw voor een periode van 4 jaar benoemd tot bestuurslid. Ook de benoemingstermijn van Harman Korte loopt per die datum af. Hij treedt dan terug uit het bestuur en blijft tot 1 mei 2017 voor de AFM werken aan ‘niet-toezichtvertrouwelijke projecten’ op het gebied van P&O.

Logisch moment
Het aflopen van de benoemingstermijn van twee van de vier bestuurders was in de ogen van de raad van toezicht een logisch moment om het aantal statutaire bestuurders terug te brengen. “Het is in lijn met de AFM-strategie om het toezicht te versterken en te vernieuwen, waarbij de AFM veranderingen doorvoert om de effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van de interne organisatie te vergroten en investeert in technologie en methodiek”, aldus een verklaring. De AFM heeft in de ogen van de raad van toezicht in 2015 een goed en stevig fundament gelegd voor ‘structurele en significante professionalisering’ van de bedrijfsvoering: de besturing is versterkt en de lijnorganisatie is gestroomlijnd.

De AFM benoemde in 2015 een Chief Operations Officer die zich richt op de bedrijfsvoering van de gehele organisatie. Deze COO, Frans van den Hurk, behoort echter niet tot het bestuur.

Zestien jaar
Harman Korte is al sinds 2000 in dienst bij de AFM, toen nog Stichting Toezicht Effectenverkeer. Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad van toezicht, is hem zeer erkentelijk. “Zo zijn op het gebied van het toezicht op pensioenen belangrijke ontwikkelingen doorgevoerd onder zijn leiding. Ook zijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van onder meer juridische zaken, handhaving en P&O zijn van belangrijke betekenis geweest voor de AFM.” AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven zegt: “Harman Korte heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de AFM, zowel de afgelopen 4 jaar als bestuurslid, als in diverse functies de periode daarvoor. Ik heb Harman als een uitermate prettige collega leren kennen, de afgelopen 2 jaar dat ik deel uitmaak van het bestuur, en ik dank hem voor al hetgeen hij voor de AFM heeft gedaan.”

Reageer op dit artikel