nieuws

AVL en presentatie actualiteiten sociale zekerheid en mobiliteitstrajecten

Branche 1084

AVL en presentatie actualiteiten sociale zekerheid en mobiliteitstrajecten

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Financieel Dienstverleners Oost Nederland (FDON) op 22 juni krijgen weer twee van onze leden de mogelijkheid zich te presenteren.  Elk van de presentaties zal maximaal vijftien minuten in beslag nemen. Alfons Mulder van Fivema informeert ons over de actualiteiten van de sociale zekerheid

. Robert Reinink van Zaakgenoten houdt een presentatie over is mobiliteitstrajecten.                 

Sinds 1 januari 2013 is de wet BeZaVa ingevoerd, ook wel de modernisering Ziektewet genoemd. Met de invoering van deze wet is de werkgever ook financieel verantwoordelijk geworden voor (ex) medewerkers die na een tijdelijk contract ziek uit dienst gaan. Welke werkgevers ondervinden de gevolgen en hoe groot zijn die?

De volgende stap is het feit, dat per 1 januari 2017 de WGA-vast en WGA-flex wordt samengevoegd. Het hybride stelsel betekent, dat werkgevers de keus hebben zich in het publieke bestel of privaat te verzekeren. Voor wie is Eigen Risicodragen voor de Ziektewet en/of WGA interessant?

Eind november van ieder jaar wordt door de belastingdienst de WHK beschikking verstuurt aan werkgevers. Sinds 2014 staan hierin de gedifferentieerde premies Ziektewet, WGA-vast en WGA-flex. Hoe ziet de premiestructuur er uit bij kleine-, middelgrote- en grote werkgevers? Na afloop van deze presentatie kunt u uw klanten helpen om meer grip te krijgen op de geldstromen sociale zekerheid. U kunt de kaders aangeven wanneer een onderzoek naar eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en WGA zinvol is.

Mobiliteitstrajecten.
Waarom een mobiliteitstraject inzetten? Wij zien, dat langdurige dienstverbanden nog veel voorkomen. Het schept een band tussen werkgever en de werknemers en zorgt in de praktijk voor stabiliteit en betrokkenheid. Maar het kan evengoed noodzakelijke veranderingen vertragen door het vasthouden aan “oude” waarden. Niet dat deze “oude waarden” niet meer mogen gelden, maar deze moeten wel passen binnen de veranderende bedrijfsprocessen als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Werknemers zijn het menselijk kapitaal van de organisatie. Maar het resultaat/rendement is afhankelijk van inzet van de werknemers en de markt waarin de organisatie actief is. De markt verandert, dus dienen populatie en arbeidscultuur mee te veranderen. Hoe flexibel is het menselijk kapitaal en behaalt de organisatie nog wel het maximale rendement?

De competenties van de medewerkers passen soms niet meer volledig bij de organisatie of zijn nauwelijks nog bij te scholen.  In hoeverre zijn marktvraag en het belang van Goed Werkgeverschap nog met elkaar te verenigen? Hoe bespreken we de inzetbaarheid van de werknemer en houden we de relatie goed? Zaakgenoten werkt dagelijks met deze schijnbare dilemma’s.  Wat zijn de mogelijkheden in de organisatie voor werknemers om keuzes te maken naar een goede balans tussen werk, privé en zorg?  Om antwoord te kunnen geven op deze vraagstelling heeft Zaakgenoten® het modulaire ‘mobiliteitstraject” ontwikkeld.

Wij sluiten de bijeenkomst voor de vakantie 2016 af met een barbecue.

Schrijf u in op de website van FDON en tot ziens op 22 juni aanstaande bij Florilympha, Lutterzandweg 16, De Lutte (telefoon 0541-551486)

Reageer op dit artikel