nieuws

AFM voert wijzigingen in regeling gedragstoezicht door

Branche 3472

AFM voert wijzigingen in regeling gedragstoezicht door

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft eerder dit jaar de aanpassing van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) geconsulteerd. Op de consultatie, die van 14 januari tot en met 24 februari 2016 duurde, zijn door de AFM drie reacties ontvangen. De aanpassingen treden in werking op 1 juli en hebben betrekking op drie onderdelen. Dat meldt de toezichthouder vandaag.

De regels over het activeren van klanten met beleggingsverzekeringen wijzigen per 1 juli 2016. Levensverzekeraars moeten voor 31 december 2017 hun klanten activeren of voorzien van informatie. Het gaat dan om beleggingsverzekeringen die niet zijn afgesloten om af te lossen op de hypotheek of ter aanvulling van pensioen. Het Verbond heeft voorgesteld om alleen klanten met een verzekering met een resterende looptijd langer dan bijvoorbeeld vijf jaar na inwerkingtreding van de gewijzigde Nadere regeling, te activeren en klanten met een kortere looptijd alleen te informeren. Het Verbond stelt in haar reactie dat de resterende looptijd van de beleggingsverzekering in grote mate bepaalt of het nuttig is voor de cliënt om een wijziging in zijn verzekering door te voeren.

Brief
De AFM is het met het Verbond eens. “Een cliënt met een beleggingsverzekering met een langere resterende looptijd heeft doorgaans meer mogelijkheden heeft om de beleggingsverzekering dusdanig te wijzigen dat daarmee het gat tussen het doelkapitaal en het verwachte eindkapitaal wordt verkleind. Echter, ook de cliënt met een kortere resterende looptijd dient een weloverwogen keuze te maken over de beleggingsverzekering, ook al zijn er misschien minder mogelijkheden. Juist voor deze klanten is het belangrijk om zo snel mogelijk een keuze te maken om nog profijt te kunnen hebben van een eventuele wijziging. Het verleden heeft uitgewezen dat slechts een informerende brief tot te weinig actie bij cliënten leidt.” Voor de AFM uiteindelijk voldoende reden om het voorstel van het Verbond niet mee te nemen

Digitale media
Ook de regels voor de vrijstellingsvermelding, kredietwaarschuwing en risico-indicator in digitale media veranderen. Aanleiding voor deze wijziging is dat de huidige voorschriften voor de verplichte waarschuwingen, onvoldoende aansluiten bij digitale mediakanalen. Gevolg van deze wijziging is dat de voorschriften worden aangepast zodat deze gepubliceerd kunnen worden op de digitale media en klanten attent worden gemaakt op de risico’s van het financiële product.

Schrappen risicoscore
Als laatste komt er een wijziging in de risicoscore. De reden is dat de risicoscore in de risico-indicator, voor een bepaalde groep beleggingsinstellingen, een verkeerd en mogelijk zelfs misleidend beeld geeft van het risico. De risico-indicator moet door beleggingsinstellingen worden opgenomen in reclame-uitingen. Door het schrappen van de risicoscore wordt er ook geen onjuist beeld van het risico geschetst.

Reageer op dit artikel