nieuws

AFM peilt stemming in branche: ‘Laat u zich negatief uit over vakbekwaamheid?’

Branche 1791

AFM peilt stemming in branche: ‘Laat u zich negatief uit over vakbekwaamheid?’

Met het einde van de overgangstermijn in zicht wil de AFM weten hoe ver financieel dienstverleners zijn met het behalen van examens en hoe ze denken over de vakbekwaamheidseisen in het algemeen. Aan de hand van 26 stellingen wordt duidelijk wat de toezichthouder wil weten.

De AFM vraagt in de enquête hoe ver marktpartijen zijn met het behalen van de diploma’s en met het voldoen aan de eis om permanent actueel te zijn. Ook zijn er 26 stellingen opgenomen die laten zien dat de toezichthouder wil weten in hoeverre het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel wordt omarmd. De enquête kan nog tot 20 juni worden ingevuld. In 2014 werd een soortgelijke vragenlijst neergelegd: toen gaven 2.000 financiële dienstverleners hun mening.

Enkele stellingen zijn:
Ik ben actief bezig met collega’s te overtuigen van het nut van de nieuwe vakbekwaamheidseisen.
In mijn organisatie heerst onzekerheid over de gevolgen van de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor de positie van medewerkers.
Ik ben bereid om weerstand binnen mijn organisatie tegen de nieuwe vakbekwaamheidseisen te verminderen.
Ik laat me negatief uit over de nieuwe vakbekwaamheidseisen in vergaderingen en bijeenkomsten.
Ik laat me negatief uit over de nieuwe vakbekwaamheidseisen in privésituaties.

Permanent actueel
Uit een inventarisatie van de AFM blijkt dat de open norm ‘permanent actueel vakbekwaam’ nogal wat vragen oproept. De toezichthouder gaat er in de nieuwsbrief extra aandacht aan geven en benadrukt nogmaals dat het een onderneming vrij staat om te bepalen hoe de norm in de praktijk wordt ingevuld. “In de praktijk zien we veel goede manieren om aan de norm te voldoen. Zo zetten financiële ondernemingen zelf verschillende middelen in om doorlopend op de hoogte te zijn van alle relevante ontwikkelingen. Daarnaast zien we marktinitiatieven om hier collectief invulling aan te geven. Om u een beter beeld te geven van de wijze waarop u aan deze norm kunt voldoen, besteedt de AFM de komende maanden herhaaldelijk aandacht aan dit onderwerp. We staan onder meer stil bij de soorten abonnementen die worden aangeboden, bovenwettelijke initiatieven en manieren waarop u zelf aan de open norm kunt voldoen.”

Reageer op dit artikel