nieuws

Vijf brancheclubs sorteren met tienpuntenplan voor op toekomst

Branche 961

Vijf brancheclubs sorteren met tienpuntenplan voor op toekomst

Vijf brancheverenigingen, te weten het Verbond van Verzekeraars, Adfiz, de Nederlandse Vereniging van Banken, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en de Dutch Fund and Asset Management Association hebben een tienpuntenplan opgesteld onder de naam Verantwoord Vernieuwen. De partijen leggen daarin tien uitgangspunten vast die een rol spelen bij een ‘verantwoorde transitie van de financiële dienstverlening’ en hopen daarmee een dialoog te starten.

Volgens de vijf verenigingen verkeert de financiële dienstverlening in transitie. Dat komt door digitalisering, steeds meer aanbieders (zoals techbedrijven, crowdfunders, en peer to peer lenders) en internationalisering. Door het formuleren van tien uitgangspunten voor de financiële sector, willen de vijf organisaties de dialoog met hun stakeholders aangaan.

Regelgeving
Een van de uitgangspunten gaat over regelgeving. “Bestaande regelgeving gaat anders beoordeeld worden in de context van nieuwe partijen en nieuwe wensen van consumenten. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor de regelgever; regelgeving zal een robuust karakter moeten hebben om ruimte te kunnen laten aan snel veranderende markten.” Volgens het document staat het level playing field als uitgangspunt niet ter discussie, niet bij marktspelers en ook niet bij beleidsmakers.

Toezicht
De organisaties doen ook een oproep aan de toezichthouders. “Innovatie vergt ruimte en risicobereidheid. Dat vereist aanpassingsvermogen van letterlijk alle partijen: ook van de toezichthouders. We zien dat de toezichthouders zich hiervan meer en meer bewust zijn, maar – net als de marktpartijen in hun transitie – het lastig vinden om een nieuwe rol te spelen. Wij roepen toezichthouders op om in dialoog met de sector te zorgen dat alle financiële dienstverleners de ruimte krijgen om hun innovatiepotentieel ten volle te benutten als voldoende duidelijk is dat hiermee het belang van de klant wordt gediend en er voldoende oog is voor risico’s. Niet alles kan in detail worden gereguleerd, al lijkt er een zekere maatschappelijke druk te zijn dit wel te doen. Dit plaatst toezichthouders in een lastige positie. Het dient voor iedereen duidelijk te zijn dat ook de klant een eigen verantwoordelijkheid draagt en niet volledig tegen zichzelf kan worden beschermd.”

Transparantie
Een ander punt gaat over de transparantie van de dienstverlening. “Het is onze verantwoordelijkheid dat het klanten kraakhelder is met welke financiële dienstverlener zij in zee gaan. Alle aanbieders van financiële diensten moeten transparant zijn over hun activiteiten, de garanties die zij bieden en de verantwoordelijkheid die zij nemen. Dat geldt nu al, maar nieuwe spelers en nieuwe verdienmodellen zullen ertoe leiden dat er een steeds groter aanbod zal komen van combinaties van financiële producten met niet-financiële diensten. We zullen in de financiële dienstverlening steeds meer ecosystemen van marktpartijen zien ontstaan die in een bredere waardeketen aanvullende diensten leveren aan klanten. Zo kan bijvoorbeeld het afdekken van risico worden gecombineerd met service op het gebied van preventie.”

Normaliseren
Punt negen van het visiedocument gaat over normaliseren. “Per saldo levert toename van aanbod en diversiteit van aanbieders winst op voor klanten en de maatschappij. We dienen ons evenwel te realiseren dat veranderingen in een normaal economisch speelveld kunnen leiden tot winnaars en verliezers bij aanbieders. Een financiële dienstverlener moet in een ultieme situatie ook failliet kunnen gaan zonder ingrijpende gevolgen voor de samenleving als geheel.”

Reageer op dit artikel