nieuws

‘Top grootbank mag meer tegengas geven en debat aangaan’

Branche 719

‘Top grootbank mag meer tegengas geven en debat aangaan’

Topbestuurders van grootbanken zouden vaker het goede voorbeeld kunnen geven en nadrukkelijker kunnen tonen dat ze de sentimenten onder de bevolking heel goed aanvoelen. En ze moeten ook vaker tegengas geven en in discussie gaan met hun criticasters. Dat vinden stakeholders van de banken, zoals consumenten, toezichthouders, vakbonden, overheid, pers en politiek, zo blijkt uit een onderzoek van Motivaction naar de reputatie van de Nederlandse systeembanken.

Voor het onderzoek gaven 56 professionele stakeholders hun visie op de bankensector als geheel en de systeembanken in het bijzonder. De onderzoekers concluderen dat de reputatie van de systeembanken er bij de onderzochte stakeholders beter voorstaat dan in 2014. De gemiddelde score ligt nu rond de 58 (maximum bedraagt 100 punten), in 2014 lag de score rond de 50.

Klantbelang
De grootbanken zijn al enige jaren bezig met een cultuuromslag met als doel om niet het organisatiebelang maar het klantbelang centraal te stellen. “Het afgelopen jaar hebben ze daar vooruitgang in geboekt”, aldus het onderzoek. “Volgens veel stakeholders zeggen de banken niet alleen dat ze de klant centraal stellen, maar ze gaan hier in de optiek van de stakeholders nu ook naar handelen.” Maar: de banken moeten (nog) meer bewijzen van hun klantgerichtheid leveren, met name door klanten proactief en transparant te informeren over lagere tarieven en alle drempels weghalen die de klanten ervan weerhouden hiervan te profiteren (bijvoorbeeld door het oversluiten van hypotheken verregaand te vergemakkelijken).

Maatwerk
Een kernpunt van kritiek is ook dit jaar dat de grootbanken zich de afgelopen decennia te veel als winst gedreven corporaties gedroegen. Volgens Motivaction verwachten de stakeholders dat de banken nadrukkelijker invulling geven aan hun nutsfunctie. “In de eerste plaats door meer maatwerk te bieden aan klanten met financiële problemen (bijvoorbeeld bij hypotheken of rentederivaten die ‘onder water’ staan). Maar ook door met hun investerings- en beleggingsbeleid een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld door meer in schone energie te investeren.”

Reputatie
Nu de grootbanken al enige jaren blootstaan aan felle maatschappelijke kritiek, zijn alle ogen gericht op de topbestuurders, zo schrijven de onderzoekers. Hun gedrag en communicatie wordt tegenwoordig op een goudschaaltje gewogen en daar ligt volgens de stakeholders veel ruimte voor verbetering. “Topbestuurders moeten hun zichtbaarheid verhogen en een actievere rol spelen in het maatschappelijke debat over de toekomst van onze bankensector en ook beter uitdragen welke rol hun bank daarin wil vervullen. Ze zouden bijvoorbeeld vaker het goede voorbeeld kunnen geven en nadrukkelijker tonen dat ze de sentimenten onder de bevolking heel goed aanvoelen. En ze moeten ook vaker tegengas geven en in discussie gaan met hun criticasters. Wie geschoren wordt, moet stilzitten. Maar volgens een ruime meerderheid van de stakeholders hebben de banken nu lang genoeg ‘stilgezeten’. Wie het debat met zijn criticasters uit de weg gaat, heeft iets te verbergen.”

Reageer op dit artikel