nieuws

Examentraining (39): Wft Inkomen

Branche 7726

Examentraining (39): Wft Inkomen

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 38 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Inkomen.

Casus
Onlangs ben je gebeld door Patrick van der Vlas van Loodgietersbedrijf Van der Vlas BV. Patrick wil graag een afspraak met je maken om de risico’s van ziekteverzuim te bespreken.

Van der Vlas BV is een onderneming die inmiddels zo’n twintig jaar bestaat en is gespecialiseerd in renovatiewerkzaamheden en grootschalig onderhoud van cv-ketels, riolering en leidingwerk. Het bedrijf heeft in totaal 24 werknemers in dienst, waarvan er 17 werkzaam zijn op basis van een vast contract. De overige 7 werknemers zijn werkzaam op basis van een tijdelijk dienstverband.

Patrick van der Vlas is de directeur en enig aandeelhouder van het bedrijf. De afgelopen jaren is een aantal van zijn werknemers ziek geworden en hij heeft toen veel kosten moeten maken. Deze kosten bestonden enerzijds uit de loondoorbetalingsverplichting en anderzijds uit het aannemen van nieuw personeel. Patrick geeft aan van de afgelopen periode geleerd te hebben. Hij wil de risico’s die bij ziekte en arbeidsongeschiktheid komen kijken zo laag mogelijk houden.

Patrick heeft begrepen dat een verzuimverzekering de financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid kan beperken. Hij is dan ook erg geïnteresseerd en wil de mogelijkheden met u bespreken. Ter voorbereiding op het gesprek heeft Patrick u een overzicht gemaild van de werknemers die op dit moment ziek zijn.

Bijlagen:
Mail Patrick met overzicht zieke werknemers;
Passage uit de cao;
Voorwaarden conventionele verzuimverzekering;
Additionele informatie Van der Vlas BV.

Vraag 1
De conventionele verzuimverzekering die wordt aangevraagd, heeft een eigenrisicoperiode van 30 wachtdagen. Het verzekerd bedrag is 80% van de loondoorbetalingsverplichting op grond van de cao. De werkgeverslasten worden niet meeverzekerd.
Hoeveel zou de uitkering vanuit de verzuimverzekering voor Johan, Dirk en Mariska samen bedragen, indien de verzekering al was afgesloten vóórdat zij ziek werden? Ga daarbij uit van de verwachte herstelperiode en 260 werkdagen per jaar.

Komt u uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.
Komt u niet uit op een geheel bedrag? Vul dan twee decimalen achter de komma in.

Antwoord:
€ …

Toetsterm:
2d.5 De kandidaat kan de hoogte van de premies, uitkeringsrechten en fiscaliteiten (laten) berekenen.

Vraag 2
Patrick heeft, naast Edwin, de afgelopen jaren geen werknemers gehad die in de WGA terecht zijn gekomen. Patrick denkt dat dit te maken heeft met de goede arbeidsomstandigheden, waaronder een gratis sportabonnement voor alle werknemers.
Patrick denkt erover na om eigenrisicodrager te worden voor zowel het WGA-vastrisico als het ZW-risico. Wie draagt de lasten van de lopende WGA-uitkering voor Edwin als Patrick nu eigenrisicodrager wordt?

a. De lopende WGA-uitkering van Edwin blijft voor rekening van het UWV.
b. De lopende WGA-uitkering van Edwin komt vanaf het moment van eigenrisicodragen nog voor tien jaar voor rekening van Van der Vlas BV.
c. De uitkering van Edwin komt vanaf het moment van eigenrisicodragen nog acht jaar volledig voor rekening van Van der Vlas BV.
d. De uitkering van Edwin komt vanaf het moment van eigenrisicodragen nog acht jaar gedeeltelijk voor rekening van Van der Vlas BV.

Toetsterm:
1i.14 De kandidaat kan de wettelijke bepalingen inzake de overstap van UWV naar eigenrisicodragerschap en vice versa benoemen.

Vraag 3
Bij welke regeling is een garantieverklaring nodig indien Van der Vlas BV eigenrisicodrager wil worden?
a. Alleen voor WGA-vast.
b. Alleen voor ZW.
c. Voor beide regelingen.
d. Voor geen van beide regelingen.

Toetstermen:
1f.9 De kandidaat kan de procedures en vereisten rond de keuze voor eigenrisicodragerschap (o.a. uittreeddata, garantstellingen) uitleggen.
1i.13 De kandidaat kan de regelgeving rond de keuze voor eigenrisicodragerschap (voor onder meer ZW, WIA en WW) uitleggen.

Vraag 4
Op basis van de bedrijfsgegevens wordt Van der Vlas BV voor de verzuimverzekering ingedeeld in BM-trede 5. Het premiepercentage is vastgesteld op 1,10% van de loonsom. In BM-trede 5 geldt een opslag van 10%, waardoor de premie in 2016 uitkomt op 1,21%. Stel dat over 2016 in totaal € 13.492 aan verzuimschade wordt uitgekeerd door de verzekeraar en dat de loonsom in 2016 uiteindelijk is uitgekomen op € 624.000.

Hoeveel bedraagt in dat geval het premiepercentage voor 2017?

Antwoord:
… %

Toetsterm:
2d.5 De kandidaat kan de hoogte van de premies, uitkeringsrechten en fiscaliteiten (laten) berekenen.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel