nieuws

DNB: IT-omgevingen van financiële instellingen moeten minder complex

Branche 854

DNB: IT-omgevingen van financiële instellingen moeten minder complex

De meeste financiële instellingen beheersen in voldoende mate de risico’s van complexe IT-omgevingen. Maar de IT-omgeving is nog steeds complexer dan gewenst. Zo blijkt uit DNB-onderzoek.

Complexe IT-omgevingen kunnen verstoringen in de dienstverlening van financiële instellingen veroorzaken. Het verminderen van de complexiteit kan de beschikbaarheid van de dienstverlening en de kwaliteit van datarapportages verbeteren. onBovendien biedt het instellingen de mogelijkheid om kosten te verminderen en zich beter aan te passen aan technologische ontwikkelingen, aldus het onderzoek.

Aanleiding
Diverse verstoringen in de dienstverlening van grootbanken waren aanleiding om onderzoek te doen naar de beheersing van de risico’s die samenhangen met het gebruik van soms zeer complexe IT-omgevingen. Het onderzoek is gedaan in 2015 en begin 2016. Daaruit concludeert DNB onder andere dat de meerderheid van de onderzochte instellingen in voldoende mate de risico’s beheerst van complexe IT-omgevingen en hoewel de instellingen erkennen dat versimpeling van de IT leidt tot een vermindering van het aantal verstoringen, ze kostenbesparing en aanpasbaarheid noemen als belangrijkste redenen voor het verminderen van de IT-complexiteit.

In tegenstelling tot de uitkomsten van het themaonderzoek van 2014 zijn het volgens DNB nu de verzekeraars die de complexiteitsproblematiek over het algemeen beter beheersen dan de banken. De focus op de beheersing van de kosten lijken bij de banken groter te zijn, waardoor het versimpelen van de IT urgenter is. Uiteindelijk trekt DNB de conclusie dat de IT nog steeds complexer is dan gewenst. De complexiteitsproblematiek staat daarom nog steeds hoog op de agenda bij de instellingen, aldus de toezichthouder.

DNB meldt dat het beoordelingskader voor dit onderzoek is ontwikkeld op basis van bevindingen uit eerdere themaonderzoeken. Ook dit jaar zal DNB dit weer gebruiken voor gerichte onderzoeken bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Het beoordelingskader is beschikbaar in het Open Boek Toezicht.

Reageer op dit artikel