nieuws

Avéro Achmea start met opleiding Registeradviseur Verzuim- en Inkomensmanagement

Branche 1084

Avéro Achmea start met opleiding Registeradviseur Verzuim- en Inkomensmanagement

Avéro Achmea is in samenwerking met Hogeschool Avans+ gestart met de opleiding Registeradviseur Verzuim- en Inkomensmanagement. Deze opleiding is bedoeld als verdiepingsslag voor adviseurs die werkzaam zijn in de markt van verzuim- en  arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In een achttal bijeenkomsten verbreden en verdiepen zij hun  advies aan het mkb. Na het succesvol afronden van het examen ontvangen de cursisten een hbo-certificaat van Hogeschool Avans+.  Zeven volmachtrelaties van Avéro Achmea volgen de opleiding.

In hoog tempo vindt er een vernieuwing van het sociale zekerheidsstelsel plaats. Niet alleen op het gebied van wetgeving, maar ook op het vlak van de daaruit volgende adviesmogelijkheden. Hier liggen talrijke en mooie kansen voor klantadviseurs. De nieuwe wetten en regels volgen elkaar namelijk zo snel op dat veel werkgevers niet meer weten waar ze moeten beginnen om hun verzuimbeleid op orde te krijgen. Welke mogelijkheden hebben werkgevers om het voor hen zo kostbare ziekteverzuim terug te dringen? En hoe kunnen ze ziekteverzuim voorkomen, door meer aandacht te schenken aan duurzame inzetbaarheid? Welke opties zijn er mogelijk om dit soort risico’s af te dekken? Wat kunnen ze doen aan risicomanagement?

Inzicht
Deze opleiding aan Avans+ geeft inzicht in de mogelijkheden om het risico op verzuim en verlies aan inkomen te verminderen, of weg te nemen. Daarbij worden uiteraard de juridische en financiële aspecten niet vergeten.

Reageer op dit artikel