nieuws

AFM meldt wederom afname van vergunninghouders

Branche 1324

AFM meldt wederom afname van vergunninghouders

Net als voorgaande jaren is ook het afgelopen jaar het totaal aantal vergunninghouders financiële dienstverlening weer afgenomen. Zo blijkt uit de meest recente ‘Marktbeeld adviseurs en bemiddelaars‘ van de AFM. In 2016 zijn er 7.557 vergunningen, exclusief DNB-vergunninghouders, vergeven, 202 minder dan in 2015. In 2010 waren het er zelfs nog 9.184.

De AFM signaleert wel dat het totaal aantal aangesloten ondernemingen een stijgende lijn vertoont. “Het aantal vergunninghouders is de afgelopen jaren gedaald. Daar staat, deels, een stijging van het aantal aangesloten ondernemingen tegenover. Het totaal aan vergunninghouders (inclusief DNB) en aangesloten ondernemingen (AO’s) samen lijkt daarmee enigszins te zijn gestabiliseerd”, zo meldt de toezichthouder.

Deelvergunningen
Vergunningen voor financiële dienstverleners bestaan uit zogenaamde deelvergunningen voor de productdienstcombinaties waarop financiële dienstverleners actief zijn. De meeste deelvergunningen zijn het afgelopen jaar met ruim 3% gedaald. De deelvergunningen dalen gemiddeld wel iets harder dan het totaal aantal vergunningen, aldus de AFM.

Reageer op dit artikel