nieuws

AFM heeft eerste verzoeken voor ontheffing diplomaplicht binnen

Branche 1645

AFM heeft eerste verzoeken voor ontheffing diplomaplicht binnen

De AFM ontwikkelde eind 2015 beleid om schrijnende gevallen te kunnen ontzien bij de diplomaplicht. Er zijn inmiddels twee verzoeken in behandeling. “Hierdoor hebben we gemerkt dat er behoefte is aan aanvullende informatie”, aldus de toezichthouder die het beleid in een nieuwsbrief nog maar eens verduidelijkt.

Met een ontheffing mogen adviseurs tijdelijk zonder diploma adviseren. Een ontheffing kan alleen worden verkregen als een adviseur werkzaam is bij een vergunninghouder en er sprake is van schrijnende omstandigheden zoals ernstige en langdurige ziekte.

De AFM benadrukt dat bij de beoordeling van het ontheffingsverzoek wordt gekeken naar de twee wettelijke voorwaarden die de AFM in het ontheffingsbeleid nader heeft uitgewerkt. De onderneming moet ten eerste aantonen dat er redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan de diplomaplicht en ten tweede dat de doelstellingen van de diplomaplicht op een andere wijze bereikt worden. “De doelstellingen zijn in dit kader een level playing field en vakbekwame adviseurs die de consument goed kunnen adviseren”, aldus de AFM.

Acties
De AFM wil dat er in het verzoek concrete acties worden genoemd op basis waarvan de doelstellingen bereikt worden. Op de website noemt de AFM twee acceptabele mogelijkheden. De eerste is dat uitgaande adviezen worden gecontroleerd door een gediplomeerde adviseur. De tweede is dat, voorafgaand aan het verkrijgen van de ontheffing, de advieskwaliteit van de betreffende adviseur op basis van een review door een onafhankelijke derde goed wordt bevonden.

Voorwaarden
Bij het toetsen van de twee voorwaarden waar de vergunninghouder (aanvrager) aan moet voldoen, vindt een afweging plaats van de belangen van de adviseur, de onderneming en de klant. “Denk bij deze belangen bijvoorbeeld aan de continuïteit van de onderneming en het recht van de klant op een passend advies”, zo verduidelijkt de toezichthouder.

Diplomaplicht na 1 januari 2017
De AFM laat ook weten dat de behandeltermijn van een ontheffingsverzoek maximaal 13 weken is. “Deze termijn begint te lopen als alle voor de beoordeling benodigde informatie bij het verzoek door de AFM is ontvangen. Het indienen van een ontheffingsverzoek heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat iemand die op 1 januari 2017 niet aan de diplomaplicht voldoet, geen advieswerkzaamheden meer mag verrichten. Daarnaast is het zo dat na 1 januari 2017 geen PEplus-examens meer worden aangeboden. Daarom moet iedereen die een ontheffing krijgt, óf het initiële examen halen, óf een Erkenning van Verworven Competenties (EVC)-procedure volgen. Houdt hier rekening mee bij (de timing van) uw aanvraag.”

Reageer op dit artikel