nieuws

Wim Span is blij met het nieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

Branche 3825

Wim Span is blij met het nieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser heeft woensdag 13 april het nieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum officieel geopend. Volgens VNAB-directeur Wim Span moet het centrum het middelpunt van de zakelijke verzekeringsmarkt worden, waar professionals elkaar in een nieuwe tijdsgeest kunnen ontmoeten, samenwerken en kennis delen.

Het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum is gehuisvest in de voormalige dependance van De Nederlandsche Bank (DNB) aan de Boompjes in Rotterdam. Leden en geassocieerd deelnemers van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs kunnen hier gebruik maken van de verschillende faciliteiten. De Gemeente Rotterdam omschrijft bij monde van wethouder Visser het centrum als een mooie, nieuwe stap voor zowel de sector als de stad. “Onder meer vanwege de kansen die het centrum biedt voor de werkgelegenheid en voor vergroting van de nationale en internationale aantrekkingskracht van Rotterdam als toonaangevende stad op het gebied van zakelijke verzekeringen.”

Trots
Span vertel amweb waarom het voor de VNAB zo belangrijk was om in Rotterdam een nieuw centrum te openen. “Eeuwen geleden, rond 1550, werden de eerste zeeverzekeringen in Amsterdam gesloten. Maar de eerste, echte marktplaats ontstond hier in Rotterdam, in 1598. Sindsdien hebben er in Nederland assurantiebeurzen bestaan, tot het moment dat de fysieke ontmoetingsplaatsen in Amsterdam en Rotterdam rond 2004 werden opgeheven. De zaken konden immers elektronisch worden gedaan. Wij zijn nu trots en blij dat die verzekeringsmarkt, met de in gebruik name van dit centrum, weer zichtbaar is en een plek heeft waar makelaars, verzekeraars, maar ook advocaten en experts elkaar kunnen ontmoeten. De zakelijke verzekeringsmarkt levert een cruciale bijdrage aan de Nederlandse en zelfs buitenlandse economie. Immers, geen schip vaart uit, geen vrachtwagen vertrekt, geen bouwplaats of kantoor draait zonder goede verzekering. Coassurantie heeft zich door de eeuwen heen bewezen en zich aangepast aan de behoeften van en mogelijkheden voor de markt. Dat is, in deze tijd van snelle en grote veranderingen, belangrijker dan ooit”.

Marktmeester
De VNAB-directeur omschrijft de VNAB van vandaag als de marktmeester van de zakelijke verzekeringsmarkt. “Vanuit die rol werken wij goed en plezierig samenwerken met Adfiz en het Verbond van Verzekeraars. Marktmeester zijn betekent dat wij alles doen om een unieke, goed lopende markt in stand te houden die efficiënt werkt, keuzemogelijkheden biedt, innovatief is, voldoet aan wet- en regelgeving en uiteindelijk de klant een passende oplossing biedt; zowel qua kwaliteit van advies als qua prijsstelling.”

Naast het bijna ambachtelijke marktmeesterschap benoemt Span nog twee belangrijke strategische pijlers. “Kennis en kennisborging en ontmoeten en verbinden. Juist deze zaken komen heel mooi samen in het nieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Vakgenoten komen hier bijeen om elkaar te leren kennen, om te innoveren, om kennis op te doen en samen te werken aan de beste oplossing voor de klant. Elkaar kennen en elkaar vertrouwen zijn daarbij unieke aspecten, die al eeuwen tot de basis van onze markt behoren.”

Boek
Bestuursvoorzitter van de VNAB, Michel Schaft, overhandigde wethouder Visser het eerste exemplaar van het door de VNAB uitgegeven boek ‘Zekere zaken: mijlpalen uit de geschiedenis van de coassurantiemarkt’. De VNAB vindt het belangrijk om haar geschiedenis en die van de coassurantiemarkt op wetenschappelijk niveau te documenteren. Het geschiedenisboek dient hierbij als belangrijke basis en geeft een overzicht van belangrijke gebeurtenissen in onze geschiedenis, maar in het boek kijkt de VNAB ook vooruit.

Reageer op dit artikel