nieuws

Verantwoordelijkheid bestuurders bij privacyschendingen

Branche 796

Verantwoordelijkheid bestuurders bij privacyschendingen

Overtreding van de privacywetgeving kan aanzienlijke gevolgen met zich meebrengen. Niet alleen voor een organisatie, maar ook voor de bestuurders daarvan. Dit schrijft het Amsterdamse kantoor SOLV Advocaten.  Zowel civiel- als bestuursrechtelijk kunnen bestuurders bestraft worden voor privacyschendingen.

De aansprakelijkheid kan onder meer voortvloeien uit het onvoldoende beveiligen van persoonsgegevens of het niet melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens of de betrokkenen.

Civielrechtelijk kan de bestuurder zowel intern -door zijn eigen organisatie- of extern aansprakelijk gesteld worden. Een bestuurder kan bijvoorbeeld door zijn werkgever op grond van artikel  2:9 Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk worden gesteld als hij besluit om illegale besturingssystemen en/of software te laten installeren op bedrijfscomputers, waardoor persoonsgegevens worden gelekt.  Op grond van een onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW kan een derde die het slachtoffer is van onzorgvuldig handelen van een bestuurder,  deze ook aanklagen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bestuurder willens en wetens gegevens over een bepaalde persoon heeft laten lekken.

Bestuursrechtelijk lopen bestuurders ook een risico voor het overtreden van het meldplicht datalekken, het niet op orde hebben van adequate beveiliging of het verwerken van persoonsgegevens zonder toestemming. De Autoriteit Persoonsgegevens kan hiervoor vanaf 1 januari een boete opleggen van maximaal 820.000 euro of 10% van de jaaromzet voor zover 820.000 euro geen passende bestraffing zou zijn. Hoewel de boete meestal zal worden opgelegd aan het bedrijf heeft de regering bij de behandeling van de Wet meldplicht datalekken ruimte gelaten om ook de bestuurder te beboeten.

Lees hier het complete artikel over de aansprakelijkheid van bestuurders voor datalekken.

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel