nieuws

Roger Peverelli: ‘Verandering in de branche gaat juist snel’

Branche 3700

Roger Peverelli: ‘Verandering in de branche gaat juist snel’

De verzekeringssector ziet er over een paar jaar heel anders dan nu het geval is. Digitale transformatie staat voor alle verzekeringsmaatschappijen bovenaan de agenda. De winnende verzekeringsmaatschappijen van ‘morgen’ zullen diegene zijn die de meest innovatieve InsurTech- of FinTech-oplossingen gebruiken om hun digitale strategie te versnellen. Aldus Roger Peverelli, partner bij adviesbureau VODW, expert op het gebied van innovatie in financiële dienstverlening én spreker op am:innosurance.

In de afgelopen jaren heeft Peverelli op veel internationale conferenties gesproken en in boardrooms over de hele wereld aan tafel gezeten. In deze discussies is hij erachter gekomen dat er een grote behoefte is om leidinggevenden bij verzekeraars te verbinden aan toonaangevende mensen binnen InsurTech en FinTech. Voor Peverelli reden genoeg om, samen met Reggy de Feniks, de Digital Insurance Agenda (DIA) Barcelona in het leven te roepen. “Het doel is om directieleden en andere belangrijke change agents van verzekeraars te inspireren en in contact te brengen met de beste InsurTechs die er in de wereld te vinden zijn. Als je ziet waar die mee bezig zijn, kan je voor jezelf een betere voorstelling maken in welke richting je digitaal zou kunnen en moeten versnellen.”

Strategie
Volgens Peverelli heeft iedere verzekeraar een strategie, en de meeste zelfs ook een digitale strategie. “Maar hoe versnel je die? Waar moet je in investeren? Wat kan je leren van anderen? Hoe kan je al op veel kortere termijn resultaten boeken? Het zijn niet alleen leuke kleine schattige startups die we hebben geselecteerd voor de DIA. Integendeel. Sommige FinTechs bedienen al meer dan 10 miljoen klanten en zijn gevestigd in meerdere landen. Andere hebben oplossingen op de schap liggen die al door verschillende verzekeraars worden toegepast.”

Langzaam
Zou je kunnen zeggen dat de adoptie van innovatie in de verzekeringssector langzaam gaat? Peverelli draait het om. “Je kunt ook zeggen dat innovatie in de verzekeringswereld juist snel gaat. Zo zijn de investeringen in InsurTechs in 2015 -vergeleken met 2014- maar liefst verviervoudigd. AXA lanceerde AXA Strategic Ventures, een investeringsfonds van € 200 mln voor strategische innovaties voor verzekeringen. Allianz, MetLife, XL en PingAn hebben vergelijkbare initiatieven opgezet. We zien dat over de hele wereld -ook bij Nederlandse verzekeraars- digitale transformatie bovenaan de agenda staat. Vooralsnog ligt de nadruk daar, naar mijn mening, nog op achterstallig onderhoud, maar ik zie ook initiatieven om klanten echt nieuwe toegevoegde waarde te leveren. We zien het ook terug in de enorme belangstelling voor DIA Barcelona.”

Definitie
Daarnaast heeft de langzame adoptie volgens Peverelli ook te maken met hoe je de verzekeringssector definieert. “Alle fricties die klanten ervaren in hun contacten met traditionele verzekeraars zijn aanleiding voor nieuwe spelers om de verzekeringsmarkt te betreden en te veroveren. Kijk naar de impact van Independer op de marktdynamiek en de groei die InShared heeft gerealiseerd door een volstrekt ander verzekeringsbedrijf neer te zetten. Wij hebben een kleine 400 innovatieve bedrijven geïdentificeerd die op een of andere manier de verzekeringssector gaan versnellen. Enerzijds door de bestaande verzekeraars op allerlei manieren van nieuwe instrumenten te voorzien om kosten te sparen, meer inkomsten te genereren of zelf nieuwe business modellen te omarmen. Anderzijds door zelf als nieuwe speler de markt te betreden en dingen beter te doen of een nieuwe rol in de keten te vervullen. Die nieuwkomers hebben het voordeel in bezit te zijn van een digitaal DNA, en kunnen dus veel natuurlijker en creatiever de laatste technologie inzetten om klanten lagere kosten en betere service te bieden. Er zullen alleen maar meer van dat soort initiatieven ontstaan, zeker gezien de omvang en aantrekkelijkheid van de branche. Je kunt dus ook zeggen dat er maar nauwelijks sectoren zijn die innovatiever zijn dan de verzekeringsbranche.”

Peverelli spreekt op 28 juni tijdens am:innosurance. Sprekers uit de internetwereld, maar ook deskundigen uit de verzekeringsbranche die inspireren en verder kijken dan vandaag, geven een houvast voor wat er op ons afkomt. De sector moet mee, want de wereld is al in beweging. Roger Peverelli en Reggy de Feniks schreven samen de wereldwijde bestseller ‘Reinventing Financial Services’ die in acht talen is verschenen. Deelnemen? Klik hier om in te schrijven.

Reageer op dit artikel