nieuws

Onverzekerde schade verhalen: een taak van de tussenpersoon?

Branche 4522

Onverzekerde schade verhalen: een taak van de tussenpersoon?

Een verzekerde heeft een auto WA of WA beperkt casco verzekerd. De auto raakt door toedoen van de tegenpartij betrokken bij een ongeval. De schade aan de auto van de verzekerde is te verhalen op de tegenpartij. Wat nu als de betreffende relatie geen rechtsbijstand- of verhaalsbijstandverzekering heeft? Is het uw taak om de schade te verhalen of moet uw relatie zich maar redden?

Schaderegeling is tijdrovend en u moet goed weten welke stappen u moet zetten om tot het beste resultaat te komen. Er is wel de nodige kennis van schaderegeling nodig om een schade te verhalen. Voor auto’s die WA casco verzekerd zijn, is het in het belang van de verzekeraar om de schade te verhalen op de tegenpartij. Dit financieel belang is er niet bij beperktere dekkingen.

Standaard een rechtsbijstand- of verhaalsbijstandverzekering bijverzekeren
Het probleem is op te lossen door één van deze verzekeringen standaard bij te sluiten. In de praktijk werkt het toch vaak anders. Veel verzekerden zijn niet bereid om deze aanvullende verzekeringen bij te sluiten. Het maakt de autoverzekering voor klanten optisch ook weer duurder. Concurrenten die deze verzekeringen er niet bij afsluiten, lijken goedkoper.

Een standaard aansprakelijkheidsbrief verstrekken is ook niet de oplossing
Als tussenpersoon kunt u als service een standaardbrief beschikbaar stellen. In deze brief staan een aantal invulposities die een relatie aan kan vullen met de omstandigheden van de schade. In bepaalde gevallen dekt de brief de lading, maar in de meeste gevallen zal het anders uitpakken. Laat u het bijvoorbeeld ook aan uw verzekerde over om een expert in te schakelen en om een verweerbrief te schrijven in reactie op de brief van de verzekeraar van de tegenpartij?

Bij schade moet u er juist zijn voor uw klant
Bij schade kunt u als tussenpersoon juist uw toegevoegde waarde laten zien. Relaties zitten bij u voor het stapje extra en de service. Dan is het wel een behoorlijke domper voor uw relaties als u ze de deur wijst zodra er een autoschade verhaald moet worden. Een autoschade is vaak al een emotionele aangelegenheid. Ze willen juist van u horen dat het weer goed komt. Dit betekent natuurlijk niet dat u zelf de schade dient te verhalen. U kan dit ook uitbesteden aan professionals. Partijen die niets anders doen dan schade verhalen en exact weten waar zij mee bezig zijn.

Letselschade is een vak apart
Bij een schade met letsel wordt de afwikkeling een compleet ander verhaal. Het afwikkelen van dergelijke schades; daar moeten tussenpersonen zich niet aan branden. Dit zijn namelijk complexe schades waarbij het belangrijk is om een dossier op te bouwen om sterk te staan. Het is zeker aan te raden dit over te laten aan specialisten. De financiële belangen kunnen geschaad worden als niet de juiste stappen gezet worden.

Schade verhalen en de zorgplicht
Mocht je als intermediair je toch wagen aan het verhalen van niet gedekte schade, dan komt de vraag of je hier een vergoeding voor gaat vragen of dat je dit coulancehalve gaat verzorgen. In beide gevallen zal je het goed moeten doen en kan een klein foutje in het gehele proces grote gevolgen hebben. De cliënt is mondiger geworden en weet snel de weg naar het KIFID te vinden voor werkzaamheden die in zijn ogen niet goed uitgevoerd zijn.

Reageer op dit artikel