nieuws

Onderzoek D&O: zowel Adviesbox als Findesk beste adviessoftware

Branche 4172

Onderzoek D&O: zowel Adviesbox als Findesk beste adviessoftware

Zowel de adviessoftware van Adviesbox als die van Findesk is als beste uit de bus gekomen bij het jaarlijkse onderzoek naar financiële software van Bureau D&O. Online Pro werd ook dit jaar weer verkozen tot de beste administratiesoftware en MoneyView kreeg wederom de eer voor de beste vergelijkingssoftware.

D&O voert het onderzoek jaarlijks uit. In het rapport worden de prestaties van de verschillende pakketten overzichtelijk vergeleken. Nieuwe trends zijn onder meer dat ‘zachte klantinformatie’ steeds belangrijker wordt en de druk op de marges de noodzaak om efficiënter te werken vergroot. “Het belang van digitalisering neemt binnen de financiële sector sterk toe”, vertelt Jurjen Oosterbaan, algemeen directeur van D&O. “Dat geldt ook voor de financiële advieskantoren. Enerzijds is er door de toenemende transparantie een druk om de bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen. Anderzijds wordt het bij het profileren van de meerwaarde voor de adviseur belangrijker om de klant te informeren over de voor- en nadelen van een breed assortiment financiële producten.”

Administratie
Het belang van administratiesoftware neemt volgens het onderzoek toe. Enerzijds door de transparantie van beloning en anderzijds door de opkomst van hybride adviesmodellen. Dit leidt breed in de sector tot druk op de marges. De kwaliteit van de administratiesoftware bepaalt in belangrijke mate de efficiency binnen het kantoor. In 2016 is Online Pro voor het tweede jaar op rij als beste administratiesoftware gekozen. “Vooral het aantal en de kwaliteit van de verschillende functionaliteiten en de snelheid waarmee veranderingen in de markt worden doorgevoerd, scoren hoog.”

Advies
De eisen die aan het adviesproces worden gesteld zijn behoorlijk, maar tegelijkertijd willen de meeste consumenten de kosten van advies wel beperkt houden. “Het uitgangspunt van de wetgever is dat het financieel product, zoals de consument dat via een adviseur afsluit, ook is geadviseerd door die adviseur. Niet alleen op de hoofdlijnen, maar ook ten aanzien van alle subonderdelen waar de klant een keuze heeft kunnen maken. Het financiële product zoals dat is afgesloten, is het advies van de adviseur. Tenzij de adviseur nadrukkelijk iets anders heeft geadviseerd en de consument heeft aangegeven hiervan bewust te willen afwijken”, meldt het onderzoek. Voor het goed analyseren en documenteren van alle relevante informatie is adviessoftware voor de professioneel adviseur onmisbaar geworden.
Voor de eerste keer zijn twee softwareleveranciers gedeeld eerste geworden: Findesk en Adviesbox. Bij Findesk waren de ondervraagden vooral enthousiast over de helpdesk en consultants. Bij Adviesbox was men vooral tevreden over de breedte van het pakket.

Net als in 2015 komt ook in 2016 MoneyView met AeQuote en Advisa als beste vergelijkingssoftware uit het onderzoek.

Trends
Naast de beoordeling van financiële software, is er door D&O ook gekeken de bedrijfsvoering van financieel advieskantoren. Het bedrijf signaleert een aantal “belangrijke trends”. Oosterbaan: “De transparantie van beloning zet een aanhoudende druk op de marges. Wij denken dat deze druk nog enige tijd zal aanhouden. Het dwingt ondernemers om nog scherper te kijken naar de bedrijfsprocessen. Bij veel kantoren, maar ook bij aanbieders, zullen deze processen in de komende jaren sterk zullen worden aangepast. Maar ook de klantreis verandert. De klant bepaalt in toenemende mate de wijze van communicatie -SMS, Whatsapp, Facebook-, maar ook welke deeldiensten hij wil afnemen. De diversiteit van handelingen neemt daarbij toe. Als laatste neemt de behoefte aan écht onafhankelijk advies toe. Het wantrouwen van de consument is, mede door de negatieve berichtgeving in de pers, groot. Tegenwoordig is niet meer voldoende om te zeggen dat je onafhankelijk bent. Je moet er ook invulling aan geven. Dat betekent dat je je breder in de markt zult moeten oriënteren en het advies meer de diepte in moet.”

 

Reageer op dit artikel